นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์
นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
28 มกราคม พ.ศ. 2549 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (61 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ เป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย[1] พ.ศ. 2552-2555 และเป็นทนายความในการขอปล่อยตัวชั่วคราวของ 7 แกนนำ นปช แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และทนายความว่าความคดี นาย วัฒนา เมืองสุข[2]

ประวัติ[แก้]

นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า

การทำงาน[แก้]

ประสบการณ์ / การทำงาน

 • นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย 2549 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ ด้านกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2555 – 2557
 • หัวหน้าคณะทนายความในการดำเนินการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องขังในคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง 2555
 • ทนายความในคดีรถดับเพลิง 2544 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • ประธาน บริษัท สำนักกฎหมายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Narinpong Jinapuck International Law Firm Co.,Ltd.
 • ประธานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6)
 • ทนายความประจำสำนักงานคำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ พ.ศ. 2526
 • ประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 - 2558
 • ทนายความนายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในคดีของศาลกีฬาโลก Court of Arbitration for Sport ระหว่างนายวิรัช ชาญพานิชย์ โจทก์ กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จำเลย ณ กรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2557
 • ประธานฝ่ายกฎหมายของบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด พ.ศ. 2556 - 2558
 • ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระหว่างสโมสรและบุคลากรกีฬาฟุตบอล สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556-2558
 • คณะอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556-2558
 • ประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558
 • อนุกรรมการการพิจารณากฎหมายของสภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของสภาวิศวกร
 • อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • อนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานคณะทนายความผู้รับมอบหมาย จากคณะทำงาน ป.คอป. ( คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ) เพื่อดำเนินการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องขังในคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
 • รองประธานที่ปรึกษากฎหมายของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายสุชน ชาลีเครือ)
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
 • ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ร็อคเก็ตซาวด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เวิลด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ไดสตาร์ เทค(ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การทำงานด้านการช่วยเหลือสังคม[แก้]

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนั้น เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีนายชมพู อรรถจินดา เป็นนายกสมาคมทนายความฯ คนแรก โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมอาชีพทนายความ 2.เพื่อจัดตั้งสวัสดิการในหมู่สมาชิก 3.เพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดเมื่อครั้ง 2517 สมัยที่ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค เป็นนายกสมาคมทนายควาามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนั้น ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้ง สภาทนายความ เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จ และมี ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย คนแรก

ภารกิจหลักของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนั้นได้แก่

 • ด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการว่าต่างแก้ต่างให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนทางด่านกฎหมาย
 • ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย จัดอบรมหลักสูตรวิชาว่าความและหลักวิชาชีพนักกฎหมายขึ้น เพื่ออบรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้ารับการอบรมทุกๆปี
 • ด้านกีฬา จัดตั้งทีมฟุตบอล สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อเข้าแข่งขันกระชับมิตรกับองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย

อ้างอิง[แก้]