ท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน รามางกูร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน รามางกูร)
นายกองข้าอุปัฏฐากพระมหาธาตุพนม, หัวหน้าผู้ควบคุมท้าวเพี้ยตัวเลกข้าพระธาตุพนม, กรมการบ้านชะโนด
ก่อนหน้า หลวงอามาตย์ราชวงษา (อำนาจ รามางกูร)
ถัดไป ท้าวสุริยะราชวัตร์ (คูณ รามางกูร)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด เวียงชะโนด เมืองมุกดาหาร
เสียชีวิต เวียงชะโนด เมืองมุกดาหาร
คู่สมรส อาชญาแม่เกสนา
ศาสนา ศาสนาพุทธ

ท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน รามางกูร) อดีตนายกองข้าอุปัฏฐากผู้ควบคุมท้าวเพี้ยตัวเลกข้าพระมหาธาตุพนม หรือนายกองบ้านธาตุพนมลำดับที่ ๒ ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ภาคอีสานของประเทศไทย หลังสิ้นสุดการปกครองแบบเจ้าเมืองหรือขุนโอกาส และเป็นผู้ปกครองธาตุพนมในลำดับที่ ๕

พระประวัติ[แก้]

มีนามเดิมว่า ท้าวคำอ้วน หรือ ท้าวอ้วน[1] บรรดาศักดิ์เดิมที่ ท้าวสุริยะ กรมการเมืองผู้ช่วยคณะอาญาสี่เมืองมุกดาหาร เป็นเจ้านายจากตระกูลผู้ปกครองและตั้งเมืองหลวงโพนสิม ในแขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว[2] ที่เข้ามามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้านายจากราชวงเวียงจันทน์ผู้ปกครองธาตุพนม จึงได้ขึ้นปกครองธาตุพนมในลำดับที่ ๕[3] ต่อจากหลวงอามาตย์ราชวงษา (อำนาจ รามางกูร) ผู้เป็นบิดา ก่อนขึ้นปกครองกองข้าพระมหาธาตุพนมนั้น ท้าวอ้วนได้ถูกส่งตัวไปเรียนวิชาการปกครองยังราชสำนักกรุงเทพมหานครตามธรรมเนียมบุตรหลานของเจ้านายหัวเมืองลาว พร้อมกันกับท้าวคูณผู้เป็นน้องชาย เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาบิดาจึงลาออกจากตำแหน่งนายกองข้าพระมหาธาตุพนมแล้วมอบตำแหน่งให้ท้าวสุริยะ (อ้วน) ขึ้นปกครองแทน จึงโปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์ท้าวสุริยะ (อ้วน) ให้เป็นที่ ท้าวสุริยะราชวัตร์นายกองข้าพระมหาธาตุพนม

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้าเมืองธาตุพนม[แก้]

ท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน) มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับอาชญานางบุษดี พระชายาเอกในเจ้าพระรามราชปราณีศรีมหาพุทธปริษัท (ศรี รามางกูร) เจ้าเมืองหรือขุนโอกาสพระมหาธาตุพนมองค์ที่ ๒ หรือมีศักดิ์เป็นน้องเขยของเจ้าเมืองธาตุพนม เนื่องจากอาชญานางบุษดีนั้นเป็นธิดาในหมื่นนำรวงผู้เป็นพี่ชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับหลวงอามาตย์ราชวงษา (อำนาจ รามางกูร) นายกองข้าพระมหาธาตุพนมท่านแรก ซึ่งเป็นบิดาของท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน)

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้าเมืองหลวงโพนสิม[แก้]

ท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน) เป็นนัดดา (หลานปู่) ในเจ้าสุวรรณสีหะ (ท้าวคำสิงห์) กวานเวียงชะโนดองค์แรก[4] และเป็นปนัดดา (เหลนทวด) ในอาชญาบ่าวหลวง (ยั้งขะหม่อมบ่าวหลวง) กับอาชญานางสิมมา ผู้ตั้งเมืองหลวงโพนสิม ปัจจุบันคือบ้านโพนสิม ในแขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว[5]

พี่น้อง[แก้]

ท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน รามางกูร) มีพี่น้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดากันทั้งหมด ๑๐ ท่าน ได้แก่

 • อาชญานางหล้า
 • อาชญานางตุ๊
 • อาชญาท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน รามางกูร) นายกองข้าอุปัฏฐากพระมหาธาตุพนมท่านที่ ๒
 • อาชญาท้าวสุริยะราชวัตร์ (คูณ รามางกูร) นายกองข้าอุปัฏฐากพระมหาธาตุพนมท่านที่ ๓
 • อาชญาท้าวสีหานาม (กวานสีหานาม) ผู้ตั้งหว้านใหญ่ ปัจจุบันคืออำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มีบุตรธิดา คือ
  • อาชญาท้าวหมาคำ ผู้ร่วมกับท้าวสีหานามตั้งบ้านหว้านใหญ่
  • อาชญานางแก้วฝา หม่อมในอาชญาท้าวสุริยะราชวัตร์ (คูณ รามางกูร) นายกองข้าอุปัฏฐากพระมหาธาตุพนมท่านที่ ๓ น้องชายในอาชญาท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน)
 • อาชญาท้าวราชวัตริ์ (กวานราชวัตริ์) ผู้ตั้งบ้านนาดี
 • อาชญาท้าวทา ผู้ร่วมกับท้าวราชวัตริ์ตั้งบ้านนาดี
 • อาชญาท้าวโพธิ์สะราช (กวานโพชะราช) ผู้ตั้งบ้านหนองผือ
 • อาชญาแสนจันทร์ ผู้ร่วมกับท้าวโพธิ์สะราชตั้งบ้านหนองผือ
 • อาชญานางซาว


ก่อนหน้า ท้าวสุริยะราชวัตร์ (อ้วน รามางกูร) ถัดไป
หลวงอามาตย์ราชวงษา (อำนาจ รามางกูร) 2leftarrow.png นายกองข้าพระธาตุพนม,
หัวหน้าผู้ควบคุมข้าพระธาตุพนม

2rightarrow.png ท้าวสุริยะราชวัตร์ (คูณ รามางกูร)


อ้างอิง[แก้]

 1. พระฎิสสโร (หนูกร) ใจสุข. ประวัติบ้าน. มุกดาหาร. : ม.ป.พ.. ม.ป.ป..
 2. ธวัชชัย พรหมณะ. (๒๕๔๕). ความสำคัญของการอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำโขงต่อความเป็นเมืองสุวรรณเขต ระหว่าง ค.ศ. ๑๘๙๓-๑๙๕๔. สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 3. ดวง รามางกูร. พื้นประวัติวงศ์เจ้าเมืองพนม. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.. ม.ป.ป..
 4. http://mukdahanlive.com/?p=1111
 5. http://www.foodtravel.tv/travelShow_Detail.aspx?viewId=710