ทางหลวงสายทรานส์-สุมาตรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แสดงถนนในเกาะสุมาตราและเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังเกาะชวา

ทางหลวงสายทรานส์-สุมาตรา (อินโดนีเซีย: Jalan Raya Trans-Sumatra, Jalan Raya Lintas Sumatera) เป็นถนนแนวเหนือ-ใต้สายหลักในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีระยะทาง 2,508.5 กิโลเมตร และเชื่อมต่อตอนเหนือของเกาะที่เมืองบันดาอาเจะฮ์ เข้ากับตอนใต้ที่เมืองบันดาร์ลัมปุง โดยตัดผ่านเมืองใหญ่ต่าง ๆ เช่น เมดัน, ปาดัง และคาดว่าจะเริ่มพัฒนาถนนให้เป็นทางหลวงเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 รวมถึงการซื้อที่ดิน[1]

ถนนสายนี้เปรียบเสมือนหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ช่วยขนส่งผู้อพยพย้ายถิ่นจากเกาะชวาไปยังเกาะสุมาตราซึ่งมีประชากรเบาบางกว่า รวมถึงขนส่งผู้ที่เดินทางจากเกาะสุมาตราไปยังจาการ์ตาและเมืองในเกาะชวา โดยทางหลวงสายทรานส์-สุมาตราตลอดทั้งสายอยู่ในโครงข่ายทางหลวงเอเชียสาย 25

ถนนสายนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Jalan Raya Lintas Barat (Jalinbar), Jalan Raya Lintas Tengah (Jalinteng), Jalan Raya Lintas Timur (Jalintim) และ Jalan Raya Lintas Pantai Timur โดยถนนบางส่วนได้พัฒนาเป็นทางหลวงที่มีการควบคุม เช่น ถนนเมดัน−บินไจ ระยะทาง 20.5 กิโลเมตร และเปิดให้บริการระหว่างปี ค.ศ. 2005 และ ค.ศ. 2010

อ้างอิง[แก้]