ตัวเลขอับญัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตัวเลขอับญัด เป็นระบบเลขที่มีอักษรอาหรับอยู่ 28 ตัว ระบบเลขนี้ถูกใช้ไปแพร่หลายก่อนที่จะประดิษฐ์ตัวเลขอาหรับในช่วงศตวรรษที่ 8

การเรียงลำดับ[แก้]

อับญัดส่วนใหญ่จะใช้กันแบบนี้:

غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب ا
gh dh kh th t sh r q f s n m l k y z w h d j b ā

จะอ่านได้ดังนี้:

  • abjad hawwaz ḥuṭṭī kalaman saʻfaṣ qarashat thakhadh ḍaẓagh.

หรืออีกแบบหนึ่ง:

  • abujadin hawazin ḥuṭiya kalman saʻfaṣ qurishat thakhudh ḍaẓugh

ส่วนอับญัดอีกแบบ ส่วนใหญ่ใช้ในแถวมัฆริบ (โมร็อกโก ถึง ลิเบีย รวมสะฮาราตะวันตกและมอริเตเนีย):[1]

ش غ ظ ذ خ ث ت س ر ق ض ف ع ص ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب ا
sh gh dh kh th t s r q f n m l k y z w h d j b ā

จะอ่านได้ดังนี้:

  • abujadin hawazin ḥuṭiya kalman ṣaʻfaḍ qurisat thakhudh ẓaghush

หรืออีกแบบหนึ่ง:

  • abajd hawazin ḥuṭīyin kalamnin ṣaʻfaḍin qurisat thakhudh ẓughshin

สำหรับพจนานุกรมภาษาอาหรับปัจจุบันจะไม่ใช้แบบอับญัด แต่จะใช้แบบฮิจาอีย์(هجائي) แทน:

ي و ه ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا
y w h n m l k q f gh sh s z r dh d kh j th t b ā

ส่วนอีกแบบเคยใช้ในแถวมัฆริบ จนกระทั่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบฮิจาอีย์แทน:

ي و ه ش س ق ف غ ع ض ص ن م ل ك ظ ط ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا
y w h sh s q f gh n m l k z r dh d kh j th t b ā

ส่วนพจนานุกรมภาษาเปอร์เซียจะมีรูปแบบต่างกันเล็กน้อย เช่นตัว و จะมาก่อน ه

ค่าตัวอักษร[แก้]

ค่า ตัวอักษร ชื่อ เสียงอ่าน
1 ا alif ā / ʼ
2 ب bāʼ b
3 ج jīm j
4 د dāl d
5 ه hāʼ h
6 و wāw w / ū
7 ز zayn/zāy z
8 ح ḥāʼ
9 ط ṭāʼ
 
ค่า ตัวอักษร ชื่อ เสียงอ่าน
10 ى yāʼ y / ī
20 ك kāf k
30 ل lām l
40 م mīm m
50 ن nūn n
60 س sīn s
70 ع ʻayn ʻ
80 ف fāʼ f
90 ص ṣād
 
ค่า ตัวอักษร ชื่อ เสียงอ่าน
100 ق qāf q
200 ر rāʼ r
300 ش shīn sh
400 ت tāʼ t
500 ث thāʼ th
600 خ khāʼ kh
700 ذ dhāl dh
800 ض ḍād
900 ظ ẓāʼ
1000 غ ghayn gh

สำหรับแบบเปอร์เซีย ได้เพิ่มตัวอักษรดังนี้:

ค่า ตัวอักษร ชื่อ เสียงอ่าน
2 پ pe p
3 چ če หรือ che č or ch
7 ژ že หรือ zhe ž or zh
20 گ gaf g

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เว็บที่เชื่อมโยง[แก้]