ตลาดวโรรส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตลาดวโรรส (กาดหลวง)

ตลาดวโรรส หรือ "กาดหลวง" เป็นตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นตามพระนามของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2453[1]

ตลาดวโรรส เคยได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย[2]

ประวัติ[แก้]

ตลาดวโรรส เดิมเป็นที่ตั้งของ "ข่วงเมรุ" หรือสถานที่ปลงพระศพและเก็บพระอัฐิของเจ้านาย ต่อมาเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ทรงมีพระดำริให้ย้ายกู่เก็บพระอัฐิไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกว่าเดิมคือ บริเวณวัดสวนดอก และได้สร้างตลาดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ด้วยทุน 1,800 รูปี ซึ่งกู้มาจากพระคลังข้างที่ โดยแบ่งออกเป็น 2,500 หุ้น ให้เจ้านายบุตรหลานของตระกูล ณ เชียงใหม่ ร่วมกันถือหุ้น[1]

การบริหารกิจการในระยะแรก มี Mr.Arthur Lionel Queripel ชาวอังกฤษ เป็นผู้จัดการคนแรก ต่อมาเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ และเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ จึงได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการตามลำดับ กระทั่งนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ ได้ซื้อหุ้นที่กระจัดกระจายอยู่มารวมกันกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเข้ามาบริหารงานกิจการตลาดอย่างสมบูรณ์[1]

เหตุการณ์เพลิงไหม้[แก้]

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เกิดไฟไหม้ทำให้ตลาดวโรรสเสียหายทั้งหมด หลังจากนั้นจึงได้มีการก่อสร้างปรับปรุงตลาดขึ้นมาใหม่ และเปิดทำการค้าอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515[3]

อ้างอิง[แก้]