จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (15 มีนาคม พ.ศ. 2484) เป็นราชบัณฑิต[1]ประเภทวิชาวรรณศิลป์สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี สันสกฤต และฮินดี แห่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับหลายสถาบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน[แก้]

ตำแหน่งในอดีต[แก้]

 • หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสมบัติทางการศึกษา[แก้]

 • สำเร็จปริญญาบัณฑิต (โบราณคดี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ พ.ศ. 2506
 • ปริญญามหาบัณฑิต (สันสกฤต) จากมหาวิทยาลัยบาโรดา ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2513
 • สำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สันสกฤต) จากมหาวิทยาลัยบาโรดา ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2518
  • วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : ธรรมารันยะ : การศึกษาทางวัฒนธรรม

สาขาที่เชี่ยวชาญ[แก้]

ปรัชญาอินเดีย พระพุทธศาสนา ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี และภาษาฮินดี

บทความและหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่[แก้]

มีผลงานการแปลทั้งด้านภาษาสันสกฤต และฮินดี

ภาษาไทย[แก้]

 1. แปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย : "อินเดีย : ดินแดนแห่งพระพุทธองค์" โดย Chaya Hasner. กรุงเทพฯ : Media Trans Asia, 2530.
 2. แนวความคิดทางด้านปรัชญาในมหาภารตะ : ความสัมพันธ์ต่อวัฒนธรรมไทย, บทความเสนอต่อการประชุมวิชาการ จัดโดยคณะศิลปศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 25 -26 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในโอกาสครบ 36 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 3. "แนวความคิดบางประการที่ย่อมาจากวรรณคดีสันสกฤต" ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ( พ.ศ. 2515-2527) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537.

ภาษาอังกฤษ[แก้]

 1. "The Sab Bak Inscription, Evidence of an Early Vajrayana Buddhist Present in Thailand" in The Journal of the Siam Society, Volume 78, Part 2, 1990.
 2. "Thapsiam Inscription" in Felicitation Volume for Prof. Dr.Prasert Na Nagara on the Occasion of his 80th Birth Anniversary. Bangkok: Phikhanet Printing Center Co., LTD, 1999.
 3. "The Gandharvas in Art and Literature of Thailand" in the Felicitation Volume for Prof. M.C. Subhadradis Diskul on the Occasion of his 72nd Birth Anniversary.
 4. "Brahmanism and Buddhism as Recorded in the Inscriptions of Sukhothai Period, 1826-2092 B.E. (1283-1549 A.D.)" in The Proceedings of the International Seminar on Buddhism and Brahmanism in Thailand, August19-21, 1994 published by Phragru Vamadevamuni, Thevasthan, Bangkok, 1996.
 5. "Buddhist Philosophical Thoughts as Recorded in Early Inscriptions found in Thailand", a Paper Presented at the Regional Seminar on Buddhist Route in Thailand and Its Neighboring Countries, from August 26-30, 1998.
 6. "Brahmanism in Thailand" in India Studies Journal, November 4, 1999. Bangkok: India Studies Centre, Thammasat University, 1999.
 7. "Hindi in Thailand, Past, Present and Future", A Paper Presented at the VI World Hindi Conference 14-18 September, 1999, at School of Oriental and African Studies University of London, U.K.
 8. "The Influence of the Mahabharata in Thailand", A Paper Presented at the First International Conference -Seminar on Ramayana and Mahabharata 21-24 October, 1999, University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
 9. "Vajrayana in Thailand from Architectural, Iconographical and Inscription Evidences and its Relation to India", A Paper Presented at the XI World Sanskrit Conference, April 4-8, 2000, at CESMEO, Turin, Italy.
 10. "Jataka Elements in the Ramayana", A Paper Presented a the IXth International Ramayana Conference, Kern Institute, Leiden University, the Netherlands in 1995.
 11. 11."Buddhism as Recorded in the Early Inscriptions Found in Thailand", A Paper Presented at 35th International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS), Budapest, 7-12 July 1997, Hangary.
 12. "Indic Origin of Some Obscure Thai Words", A Paper Presented at the 6th International Conference on Thai Studies, Chiang Mai, Thailand, 14-17 October, 1996.
 13. "Thai-Ization of Sanskrit: A Historical Perspective" A Paper Presented at the Seminar on India-Thai Cultural Relations, New Delhi (August 21, 1997).
 14. "The Influence of the Mahabharata in Thailand, a Paper Presented at the 1st International Conference-Seminar on Ramayana and Mahabharata, organized by University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, from October 21-24, 1999.
 15. "The Common Elements for Ethical Teaching in the Mahabharata and Buddhist Literature, a Paper Presented at the 2nd International Conference-Seminar on Ramayana and Mahabharata, organized by Udayana University, Bali, Indonesia, from September 13-15, 2000.
 16. "The Obscure Indic Origin of Some Thai Words", a paper presented at a Seminar organized by India Studies Centre, Thammasat University, Bangkok, on October 1, 2000.
 17. "Aspects of Hanuman in Thai Life", a paper presented at the 17th International Ramayana Conference, organized by India Studies Centre, Thammasat University, Bangkok, from November 29 to December 1, 2000.
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต