จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 5
จักรพรรดิพระองค์ที่2 ของราชวงศ์อิซอเรียน
ครองราชย์18 มิถุนายน ค.ศ. 741 –14 กันยายน ค.ศ. 775
ก่อนหน้าจักรพรรดิเลโอที่ 3
ถัดไปจักรพรรดิเลโอที่ 4
ประสูติค.ศ. 718
คอนสแตนติโนเปิล
สวรรคต14 กันยายน ค.ศ. 775 (34 ปี 88 วัน)
บัลแกเรีย
พระราชบุตรจักรพรรดิเลโอที่ 4
พระราชบิดาจักรพรรดิเลโอที่ 3
พระราชมารดามาเรีย
ศาสนาโรมันคาทอลิก

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 5 (กรีก: Κωνσταντῖνος) เป็นจักรพรรดิจากราชวงศ์อิซอเรียนองค์ที่ 2 ประสูติใน ค.ศ. 718 เป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวในจักรพรรดิเลโอที่ 3 ทรงเป็นจักรพรรดิร่วมตั้งแต่ ค.ศ. 720 หลังจากทรงได้รับชัยชนะในการช่วงชิงบัลลังก์ของอาร์ตาบาสดอส พระองค์ทรงสืบราชบัลลังก์หลังจากพระราชบิดาสวรรคต และทรงได้รับชัยชนะในสงครามกับชาวอาหรับและชาวบัลการ์หลายครั้ง

ประวัติ[แก้]

พระองค์ประสูติที่คอนสแตนติโนเปิล เป็นบุตรของจักรพรรดิเลโอที่ 3 เมื่อมีพระชนมายุได้ 2 พรรษา พระองค์ได้เป็นจักรพรรดิร่วมกับพระบิดา ต่อมาพระองค์ทรงแต่งงานกับไอรีนแห่งคาซาร์ ซึ่งคาซาร์เป็นรัฐกันชนระหว่างไบแซนไทน์และรัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์ ทำให้ไม่เกิดความขัดแย่งในรัชสมัยของคอนสแตนตินบ่อยนักเหมือนสมัยพระบิดา

สวรรคต[แก้]

พระองค์ถูกก่อกบฏโดย จักรพรรดิอาร์ตาบาสดอส (นายพลและพระชามาดาในพระบิดาของพระองค์) ทรงเป็นผู้นำกบฏเข้ายึดกรุงคอนสแตนติโนเปิล หลังจากถูกจับพระองค์ถูกทำให้พระเนตรบอดและโกนพระเกศาและถูกจำคุกจนสิ้นพระชนม์

ตลอดรัชสมัยพระองค์ทรงทำลายรูปเคารพเรื่อยมาตั้งแต่รัชสมัยพระบิดา พระองค์สววรคตวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 775 พระชนมายุได้ 57 พรรษา

อ้างอิง[แก้]

  • Angold, M. (2012) Byzantium: The Bridge from Antiquity to the Middle Ages, Hachette UK, London ISBN 9780312284299
    • Finlay, G. (1906) History of the Byzantine Empire from 716 to 1057, J.M. Dent & Sons, London (Reprint 2010 – Kessinger Publishing, Whitefish Montana ISBN 9781165515721). First published in 1864 as Greece, A History of, From Its Conquest by the Romans to the Present Time: 146 B.C.–1864 A.D. (Final revised ed. 7 vols., 1877) Zuckerman, C. (1988) The Reign of Constantine V in the
    • Miracles of St. Theodore the Recruit, Revue des Études Byzantines, tome 46, pp. 191–210, Institut Français D'Études Byzantines, Paris, ISSN 0766-5598 DOI: https://doi.org/10.3406/rebyz.1988.2230
    • Dagron, G. (2003) Emperor and Priest: The Imperial Office in Byzantium, Cambridge University Press, Cambridge ISBN 9780521036979