ข้ามไปเนื้อหา

คอร์รัปชันว็อทช์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คอร์รัปชันว็อทช์ หรือ คอร์รัปชันว็อทช์.เน็ท คือเว็บไซต์ที่นำเสนอปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบปัญหาการคอรัปชั่น โดยการแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น ต่อปัญหาการคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย โดยกลุ่มคอร์รัปชันว็อทช์ได้มีการประกาศจัดตั้งเว็บไซต์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบว่าไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้แล้ว

หลังจากที่ถูกปิดเว็บไซต์ ขณะนี้เว็บไซต์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยล่าสุดที่พบว่าใช้งานได้คือ เวลา 07.59 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ตามเวลาประเทศไทย

กลุ่มคอร์รัปชันว็อทช์[แก้]

เป็นการรวมตัวกันจากหลายฝ่ายได้แก่

วัตถุประสงค์ของกลุ่มคอร์รัปชันว็อทช์[แก้]

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น
  2. ส่งเสริมและเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง
  4. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น

เว็บไซต์ปิดชั่วคราว[แก้]

28 มกราคม พ.ศ. 2549 ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ โดยมีข้อความแจ้งว่า “ Thai site is Under Construction. Please Check back in a few day. Thank you — Corruptionwatch.net ” (ไซต์ไทยกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง. กรุณากลับมาดูใหม่ในสองสามวัน. ขอบคุณ — คอร์รัปชันว็อทช์.เน็ท) โดยล่าสุดที่พบว่าใช้งานได้คือ เวลา 9.08 น. ของวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2549 และพบว่าใช้งานไม่ได้เมื่อเวลา 17.40 น. ตามเวลาประเทศไทย

โดยก่อนหน้านี้ทางคอร์รัปชันว็อทช์.เน็ทได้แจ้งในเว็บไซต์ว่า มีหนังสือแจ้งเตือนเรื่องการปิดเว็บไซต์ จากผู้ให้บริการ(ISP) โดยไม่ได้รับแจ้งเหตุผลที่ชัดเจน

เว็บไซต์กลับมาเปิดตามปกติ[แก้]

ขณะนี้เว็บไซต์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยล่าสุดที่พบว่าใช้งานได้คือ เวลา 07.59 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ตามเวลาประเทศไทย อ้างอิงจากเวลาการตั้งกระทู้ล่าสุด หลังจากที่เว็บไซต์ถูกปิดไปกว่า 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่28 มกราคม พ.ศ. 2549

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]