ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่บอกปริมาณพลังงานที่ต้องใช้หรือคายออกมาในการเปลี่ยนสถานะระหว่างของเหลวกับแก๊ส เมื่อมีอุณหภูมิเท่ากับจุดเดือดของสารนั้น

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอมีหน่วยดังนี้

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่า 2257 กิโลจูลต่อกิโลกรัม คิดเป็น 40.66 กิโลจูลต่อโมล ซึ่งมีค่ามากถึง 5 เท่าของการทำให้น้ำปริมาณเท่ากันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 0 องศาเซลเซียสเป็น 100 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

หมายเหตุ : การควบแน่นของสารจะต้องคายพลังงานเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้ในการระเหยของสารนั้นๆ

ความร้อนที่ให้ธาตุต่างๆ ระเหยกลายเป็นไอมีดังนี้[แก้]

Element Heat of vaporization (kJ/mol)
Actinium n/a
Aluminium 293.4
Antimony 77.14
Argon 6.447
Arsenic 34.76
Astatine 114
Barium 142
Beryllium 292.40
Bismuth 104.8
Boron 489.7
Bromine 15.438
Cadmium 100
Caesium 67.74
Calcium 153.6
Carbon 355.8
Cerium 414
Chlorine 10.2
Chromium 344.3
Cobalt 376.5
Copper 300.3
Fluorine 3.2698
Gallium 258.7
Germanium 330.9
Gold 334.4
Hafnium 575
Helium 0.0845
Element Heat of vaporization (kJ/mol)
Hydrogen 0.44936
Indium 231.5
Iodine 20.752
Iridium 604
Iron 349.6
Krypton 9.029
Lanthanum 414
Lead 177.7
Lithium 145.92
Magnesium 127.4
Manganese 226
Mercury 59.229
Molybdenum 598
Neon 1.7326
Neptunium n/a
Nickel 370.4
Niobium 696.6
Nitrogen 2.7928
Osmium 627.6
Oxygen 3.4099
Palladium 357
Phosphorus 12.129
Platinum 510
Polonium 60.1
Potassium 79.87
Radium 37
Element Heat of vaporization (kJ/mol)
Radon 16.4
Rhenium 715
Rhodium 493
Rubidium 72.216
Ruthenium 595
Scandium 314.2
Selenium 26.3
Silicon 384.22
Silver 250.58
Sodium 96.96
Strontium 144
Sulfur 1.7175
Tantalum 743
Technetium 660
Tellurium 52.55
Thallium 164.1
Thorium 514.4
Tin 295.8
Titanium 421
Tungsten 824
Vanadium 452
Xenon 12.636
Yttrium 363
Zinc 115.3
Zirconium 58.2
Methanol 37.4


ดูเพิ่ม[แก้]