ข้ามไปเนื้อหา

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่บอกปริมาณพลังงานที่ต้องใช้หรือคายออกมาในการเปลี่ยนสถานะระหว่างของเหลวกับแก๊ส เมื่อมีอุณหภูมิเท่ากับจุดเดือดของสารนั้น

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอมีหน่วยดังนี้

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่า 2257 กิโลจูลต่อกิโลกรัม คิดเป็น 40.66 กิโลจูลต่อโมล ซึ่งมีค่ามากถึง 5 เท่าของการทำให้น้ำปริมาณเท่ากันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 0 องศาเซลเซียสเป็น 100 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

หมายเหตุ : การควบแน่นของสารจะต้องคายพลังงานเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้ในการระเหยของสารนั้นๆ

ความร้อนที่ให้ธาตุต่างๆ ระเหยกลายเป็นไอมีดังนี้[แก้]

ElementHeat of vaporization (kJ/mol)
Actiniumn/a
Aluminium293.4
Antimony77.14
Argon6.447
Arsenic34.76
Astatine114
Barium142
Beryllium292.40
Bismuth104.8
Boron489.7
Bromine15.438
Cadmium100
Caesium67.74
Calcium153.6
Carbon355.8
Cerium414
Chlorine10.2
Chromium344.3
Cobalt376.5
Copper300.3
Fluorine3.2698
Gallium258.7
Germanium330.9
Gold334.4
Hafnium575
Helium0.0845
ElementHeat of vaporization (kJ/mol)
Hydrogen0.44936
Indium231.5
Iodine20.752
Iridium604
Iron349.6
Krypton9.029
Lanthanum414
Lead177.7
Lithium145.92
Magnesium127.4
Manganese226
Mercury59.229
Molybdenum598
Neon1.7326
Neptuniumn/a
Nickel370.4
Niobium696.6
Nitrogen2.7928
Osmium627.6
Oxygen3.4099
Palladium357
Phosphorus12.129
Platinum510
Polonium60.1
Potassium79.87
Radium37
ElementHeat of vaporization (kJ/mol)
Radon16.4
Rhenium715
Rhodium493
Rubidium72.216
Ruthenium595
Scandium314.2
Selenium26.3
Silicon384.22
Silver250.58
Sodium96.96
Strontium144
Sulfur1.7175
Tantalum743
Technetium660
Tellurium52.55
Thallium164.1
Thorium514.4
Tin295.8
Titanium421
Tungsten824
Vanadium452
Xenon12.636
Yttrium363
Zinc115.3
Zirconium58.2
Methanol37.4


ดูเพิ่ม[แก้]