ข้ามไปเนื้อหา

อัคราธิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัคราธิการ (อังกฤษ: superior general; general)[1] บางคณะเรียกว่ามหาธิการ เป็นตำแหน่งอธิการสูงสุดในคณะนักบวชคาทอลิกแต่ละคณะ หากเป็นประมุขคณะนักบวชหญิงจะเรียกว่าอัคราธิการิณีหรือมหาธิการิณีตามแต่แต่ละคณะจะบัญญัติศัพท์ ในกฎหมายศาสนจักรจึงใช้คำว่าอธิการสูงสุด (supreme moderator) เพื่อหมายถึงอัคราธิการ อัคราธิการิณี มหาธิการ และมหาธิการิณี โดยรวมทั้งหมดซึ่งถืออำนาจปกครองเหนือแขวง บ้านพัก และสมาชิกทั้งหมดในคณะนักบวชที่ตนปกครอง[2]

ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นอัคราธิการจะต้องมาจากการเลือกตั้งตามกฎหมายศาสนจักรและบทบัญญัติของธรรมนูญประจำคณะนักบวช[3] รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับธรรมนูญประจำคณะเช่นกัน

การเรียกอธิการสูงสุดในคณะต่างๆ

[แก้]

สำหรับคณะนักบวชคาทอลิกชาย

สำหรับคณะนักบวชคาทอลิกหญิง

อ้างอิง

[แก้]
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, หน้า 121
  2. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร บรรพ ๒ มาตรา ๖๒๒
  3. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร บรรพ ๒ มาตรา ๖๒๕ วรรค ๑