บริจิตแห่งสวีเดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นักบุญบริจิตแห่งสวีเดน
“นักบุญบริจิตแห่งสวีเดน”
นักบวช
เกิดราว ค.ศ. 1302 หรือ 1303
ประเทศสวีเดน
เสียชีวิต7 ตุลาคม ค.ศ. 1373
กรุงโรม รัฐสันตะปาปา
นิกายโรมันคาทอลิก
ลูเทอแรน
เป็นนักบุญ7 ตุลาคม ค.ศ. 1391
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 9
วันฉลอง23 กรกฎาคม
สัญลักษณ์หนังสือ, คทา
องค์อุปถัมภ์ทวีปยุโรป, ประเทศสวีเดน, แม่หม้าย

นักบุญบริจิตแห่งสวีเดน (อังกฤษ: Bridget of Sweden; Saint Birgitta; Santa Brigida; St. Bridgid of Sweden; Birgitta of Vadstena) เมื่อแรกเกิดชื่อ Birgitta Birgersdottir เป็นนักบวชคาทอลิกในคณะชั้นสามของนักบุญฟรังซิส เกิดราว ค.ศ. 1302 หรือ 1303 ที่ประเทศสวีเดน และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1373 ที่กรุงโรม รัฐสันตะปาปา เป็นรหัสยิกและผู้ก่อตั้ง “คณะบริจิตติน” (Bridgettine Order)

นักบุญบริจิตได้เห็นนิมิตการประสูติของพระเยซู ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะเกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซูเป็นอันมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]

Geertgen tot Sint Jans ราวปี ค.ศ. 1490 จากการจัดองค์ประกอบโดยฮูโก ฟาน เดอร์ โกส์ราวปี ค.ศ. 1470 ซึ่งมีอิทธิพลมาจากการมองเห็นของนักบุญบริจิตแห่งสวีเดน แสงส่องออกจากพระเยซู คนเลี้ยงแกะอยูบนเนินพร้อมกับทูตสวรรค์ที่มาปรากฏตัว