ข้ามไปเนื้อหา

กิ่งจังหวัดของฮกไกโด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดฮกไกโด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างที่สุดของญี่ปุ่น เพื่อเป็นการง่ายต่อการบริการงานธุรการทั่วไปแก่ประชาชน จึงจัดตั้ง 14 สำนักงานจังหวัด ที่เรียกว่า 支庁 (ชิโจ) หรือ กิ่งจังหวัด ใน 14 สำนักงานจังหวัดนี้จะแบ่งเป็นสำนักงานขนาดใหญ่ 9 แห่ง และสำนักงานทั่วไป 5 แห่ง ซึ่งผู้สูงอายุในฮกไกโดบางคน จะนิยมเขียนกิ่งจังหวัดในที่อยู่ว่า คันไน (kannai)

ประวัติ[แก้]

ประวัติความเป็นมาของกิ่งจังหวัดในฮกไกโดเรียงตามปี ค.ศ.

1897 19 กิ่งจังหวัดถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้หน่วยราชการฮกไกโด (หน่วยงานราชการของรัฐบาลแห่งชาติ) ได้แก่ ซัปโปโระ ฮาโกดาเตะ คาเมดะ มัตสึมาเอะ ฮิยามะ ซุตสึ อิวาไน โอตารุ โซราจิ คามิกาวะ มาชิเกะ โซยะ อาบาชิริ มูโรรัง อูรากาวะ คูชิโระ คาไซ เนมูโระ และชานะ
1899 เขตซัปโปโระ เขตฮาโกดาเตะ และเขตโอตารุ ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลที่มีอำนาจอิสระจากกิ่งจังหวัดซัปโปโระ และกิ่งจังหวัดโอตารุ แต่กิ่งจังหวัดฮาโกดาเตะถูกยกเลิก ซึ่งต่อมากิ่งจังหวัดคาเมดะเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดฮาโกดาเตะ
1903 กิ่งจังหวัดมัตสึมาเอะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งจังหวัดฮาโกดาเตะ และกิ่งจังหวัดชานะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งจังหวัดเนมูโระ
1910 กิ่งจังหวัดซุตสึ กิ่งจังหวัดอิวาไน และกิ่งจังหวัดโอตารุ ถูกรวมเข้าเป็นกิ่งจังหวัดใหม่คือกิ่งจังหวัดชิริเบชิ
1914 เขตอาซาฮิกาวะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลที่มีอำนาจอิสระจากกิ่งจังหวัดคามิกาวะ และกิ่งจังหวัดมาชิเกะเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งจังหวัดรูโมอิ
1918 เขตมูโรรังถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลที่มีอำนาจอิสระจากกิ่งจังหวัดมูโรรัง
1920 เขตคูชิโระถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลที่มีอำนาจอิสระจากกิ่งจังหวัดคูชิโระ
1922 6 เขต (ซัปโปโระ ฮาโกดาเตะ โอตารุ อาซาฮิกาวะ มูโรรัง และคูชิโระ) ถูกยกฐานะเป็นนคร (市)

กิ่งจังหวัดซัปโปโระเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งจังหวัดอิชิกะริ กิ่งจังหวัดฮาโกดาเตะเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งจังหวัดโอชิมะ และกิ่งจังหวัดมูโรรังเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งจังหวัดอิบูริ

1932 กิ่งจังหวัดอูรากาวะเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งจังหวัดฮิดากะ และกิ่งจังหวัดคาไซเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งจังหวัดโทกาจิ
1947 หน่วยราชการฮกไกโดถูกยุบ และจังหวัดฮกไกโดถูกจัดตั้ง และได้ควบรวมกิ่งจังหวัดทั้งหมด
2010 กิ่งจังหวัดอาบาชิริเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งจังหวัดโอค็อตสค์

ดูเพิ่ม[แก้]