กิ่งจังหวัดของฮกไกโด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทโดฟุเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครโดยข้อบัญญัติ
政令指定都市 เซเรชิเตโตชิ
designated city

เมืองศูนย์กลาง
中核市 ชูกากุชิ
core city


เมืองพิเศษ
特例市 โทกุเรชิ
special city


เมือง
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทกุเบสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มาจิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มุระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
เขต
กุ
ward

จังหวัดฮกไกโด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างที่สุดของญี่ปุ่น เพื่อเป็นการง่ายต่อการบริการงานธุรการทั่วไปแก่ประชาชน จึงจัดตั้ง 14 สำนักงานจังหวัด ที่เรียกว่า 支庁 (ชิโจ) หรือ กิ่งจังหวัด ใน 14 สำนักงานจังหวัดนี้จะแบ่งเป็นสำนักงานขนาดใหญ่ 9 แห่ง และสำนักงานทั่วไป 5 แห่ง ซึ่งผู้สูงอายุในฮกไกโดบางคน จะนิยมเขียนกิ่งจังหวัดในที่อยู่ว่า คันไน (kannai)

ประวัติ[แก้]

ประวัติความเป็นมาของกิ่งจังหวัดในฮกไกโดเรียงตามปี ค.ศ.

1897 19 กิ่งจังหวัดถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้หน่วยราชการฮกไกโด (หน่วยงานราชการของรัฐบาลแห่งชาติ) ได้แก่ ซัปโปะโระ, ฮะโกะดะเตะ, คะเมะดะ, มะสึมะเอะ, ฮิยะมะ, ซุตสึ, อิวะไน, โอะตะรุ, โซะระชิ, คะมิกะวะ, มะชิเกะ, โซยะ, อะบะชิริ, มุโระรัง, อุระกะวะ, คุชิโระ, คะไซ, เนมุโระ และ ชะนะ
1899 เขตซัปโปะโระ, เขตฮะโกะดะเตะ และเขตโอะตะรุ ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลที่มีอำนาจอิสระจาก กิ่งจังหวัดซัปโปะโระ และกิ่งจังหวัดโอะตะรุ แต่กิ่งจังหวัดฮะโกะดะเตะถูกยกเลิก. ซึ่งต่อมา กิ่งจังหวัดคะเมะดะ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดฮะโกะดะเตะ
1903 กิ่งจังหวัดมะสึมะเอะ ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ กิ่งจังหวัดฮะโกะดะเตะ และ กิ่งจังหวัดชะนะ ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ กิ่งจังหวัดเนมุโระ
1910 กิ่งจังหวัดซุตสึ, กิ่งจังหวัดอิวะไน และ กิ่งจังหวัดโอะตะรุ ถูกรวมเข้าเป็นกิ่งจังหวัดใหม่ กิ่งจังหวัดชิริเบะชิ
1914 เขตอะซะฮิกะระ ถูกจัดขึ้นขึ้นเป็นเทศบาลที่มีอำนาจอิสระจาก กิ่งจังหวัดคะมิกะวะ และ กิ่งจังหวัดมะชิเกะ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดรุโมะอิ
1918 เขตมุโระรัง ถูกจัดขึ้นขึ้นเป็นเทศบาลที่มีอำนาจอิสระจาก กิ่งจังหวัดมุโระรัง
1920 เขตคุชิโระ ถูกจัดขึ้นขึ้นเป็นเทศบาลที่มีอำนาจอิสระจาก กิ่งจังหวัดคุชิโระ
1922 6 เขต ถูกยกฐานะเป็น เมือง (市) และ กิ่งจังหวัดซัปโปะโระ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดอิชิกะริ และ กิ่งจังหวัดฮะโกะดะเตะ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดโอะชิมะ และ กิ่งจังหวัดมุโระรัง ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดอิบุริ
1932 กิ่งจังหวัดอุระกะวะ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดฮิดะกะ และ กิ่งจังหวัดคะไซ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดโทะกะชิ
1947 หน่วยราชการฮกไกโดถูกยุบ และ จังหวัดฮกไกโด ถูกจัดตั้ง และได้ควบรวมกิ่งจังหวัดทั้งหมด
2010 กิ่งจังหวัดอะบะชิริ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งจังหวัดโอค็อตสค์

รายชื่อกิ่งจังหวัด[แก้]

Subprefectures of Hokkaido.svg
(เขตพิพาท)
(เขตพิพาท)
กิ่งจังหวัด ภาษาญี่ปุ่น ศูนย์กลาง ใหญ่สุด ประชากร
(2009)
พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
เทศบาลท้องถิ่น
1 โซะระชิ 空知総合振興局 อิวะมิซะวะ อิวะมิซะวะ 338,485 5,791.19 10 เมือง, 14 หมู่บ้าน
อิชิกะริ 石狩振興局 ซัปโปะโระ ซัปโปะโระ 2,324,878 3,539.86 6 เมือง, 1 ตำบล, 1 หมู่บ้าน
2 ชิริเบะชิ 後志総合振興局 ตำบลคุตชัง โอะตะรุ 234,984 4,305.83 1 เมือง, 13 ตำบล, 6 หมู่บ้าน
3 อิบุริ 胆振総合振興局 มุโระรัง โทะมะโกะไม 419,115 3,698.00 4 เมือง, 7 หมู่บ้าน
ฮิดะกะ 日高振興局 ตำบลอุระกะวะ ตำบลชิงฮิดะกะ 76,084 4,811.97 7 ตำบล
4 โอะชิมะ 渡島総合振興局 ฮะโกะดะเตะ ฮะโกะดะเตะ 433,475 3,936.46 2 เมือง, 9 ตำบล
ฮิยะมะ 檜山振興局 ตำบลเอะซะชิ ตำบลเซะตะนะ 43,210 2,629.94 7 ตำบล
5 คะมิกะวะ 上川総合振興局 อะซะฮิกะวะ อะซะฮิกะวะ 527,575 10,619.20 4 เมือง, 17 ตำบล, 2 หมู่บ้าน
รุโมะอิ 留萌振興局 รุโมะอิ รุโมะอิ 53,916 3,445.75 1 เมือง, 6 ตำบล, 1 หมู่บ้าน
6 โซยะ 宗谷総合振興局 วักกะไน วักกะไน 71,423 4,625.09 1 เมือง, 8 ตำบล, 1 หมู่บ้าน
7 โอค็อตสค์ オホーツク総合振興局 อะบะชิริ คิตะมิ 309,487 10,690.62 3 เมือง, 14 ตำบล, 1 หมู่บ้าน
8 โทะกะชิ 十勝総合振興局 โอะบิฮิโระ โอะฮิบิโระ 353,291 10,831.24 1 เมือง, 16 ตำบล, 2 หมู่บ้าน
9 คุชิโระ 釧路総合振興局 คุชิโระ คุชิโระ 252,571 5,997.38 1 เมือง, 6 ตำบล, 1 หมู่บ้าน
เนมุโระ 根室振興局 เนมุโระ เนมุโระ 84,035 3,406.23 1 เมือง, 4 ตำบล
  • เขตพิพาท; ญี่ปุ่นเรียกร้องดินแดนทางใต้ของหมู่เกาะคุริล ซึ่งปัจจุบันปกครองโดยรัสเซีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2488
    ภายหลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งจังหวัดเนมุโระ
  • ↳ หมายถึง กิ่งจังหวัดที่แยกออกมาจากกิ่งจังหวัดก่อนหน้า ซึ่งมีอยู่ 5 กิ่งจังหวัด

ดูเพิ่ม[แก้]