การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เป็นเอเซ็กชวล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เป็นเอเซ็กชวล หรือที่เรียกว่า เอซโฟเบีย (อังกฤษ: acephobia)[1][2][3] หรือ เอโฟเบีย (อังกฤษ: aphobia) เมื่อบ่งชี้ถึงบุคคลที่เป็นเอสเปก (เอโรแมนติกและ/หรือเอเซ็กชวล)[4][5][6][7] ครอบคลุมทัศนคติ พฤติกรรม และความรู้สึกเชิงลบต่อเอเซ็กชวลหรือบุคคลที่ระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมเอเซ็กชวล ความรู้สึกหรือการตีค่าเชิงลบที่มีต่อเอเซ็กชวลรวมไปถึงการลดทอนความเป็นมนุษย์ ความเชื่อที่ว่าเอเซ็กชวลเป็นความผิดปกติทางจิต ว่าบุคคลที่เป็นเอเซ็กชวลไม่สามารถมีความรู้สึกรักได้ และการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเอเซ็กชวลเป็นรสนิยมทางเพศที่แท้จริง เอเซ็กชวลบางครั้งอาจสับสนกับการอยู่เป็นโสด การงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ การต่อต้านเพศวิถี หรือภาวะด้อยความต้องการทางเพศ[8][9]

มีความพยายามที่จะต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่ต่อเอเซ็กชวลผ่านกฎหมายหรือการศึกษา (เช่นผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอเซ็กชวล)[10]

อ้างอิง[แก้]

  1. Joshua Glenn Parmenter (August 2018). "The Culture of Sexuality: Identification, Conceptualization, and Acculturation Processes Within Sexual Minority and Heterosexual Cultures". Utah State University. p. 96. สืบค้นเมื่อ 1 December 2018.
  2. Joe Morgan (30 March 2015). "Here are the 11 biggest asexual myths busted". Gay Star News. London. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-04-01. สืบค้นเมื่อ 27 November 2018.
  3. Logan Metzger (20 February 1029). "A look at the Asexual Aromantic Alliance and who they are". Iowa State Daily. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-02-11. สืบค้นเมื่อ 7 April 2019.
  4. "Aphobia, understanding the discrimination and effects". 29 January 2023. สืบค้นเมื่อ 25 March 2023.
  5. Bruce LaBruce (3 April 2012). "Asexuality Is All the Rage". Vice. สืบค้นเมื่อ 2 December 2018.
  6. "Anything but lacking". The McGill Daily. 21 November 2017. สืบค้นเมื่อ 2 December 2018.
  7. Morgan Lev Edward Holleb (2019). The A-Z of Gender and Sexuality: From Ace to Ze. Jessica Kingsley Publishers. p. 31. ISBN 9781784506636.
  8. Olivia Petter (17 May 2018). "What is hyposexuality and how is it different to asexuality?". The Independent. สืบค้นเมื่อ 4 October 2020.
  9. Harmeet Kaur (20 October 2019). "Asexuality isn't celibacy or abstinence. Here's what it is — and isn't". CNN. สืบค้นเมื่อ 9 January 2020.
  10. Joelle Ruby Ryan, "On Being Asexual and Transgender: Notes on Identity, Visibility, and Empowerment", in Trans Bodies, Trans Selves: A Resource for the Transgender (ed. Laura Erickson-Schroth), Oxford University Press (2014), ISBN 9780199325368, page 367 "I now give asexual workshops, screen the film (A)sexual with a postfilm discussion, and try to have conversations with my friends and colleagues about asexual identity and acephobia