มาตราคินซีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คินซีย์สเกลของการตอบสนองทางเพศ ใช้แสดงรสนิยมทางเพศ

มาตราคินซีย์ (อังกฤษ: Kinsey scale) หรือตัววัดระดับความชอบเพศเดียวกัน[1] ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยเพื่ออธิบายรสนิยมทางเพศของบุคคลตามประสบการณ์หรือการตอบแบบสอบถาม ณ ขณะนั้น ค่าต่ำสุดคือ 0 หมายถึง ชอบเพศตรงข้ามเท่านั้น และมากสุดคือ 6 หมายถึง ชอบเพศเดียวกันเท่านั้น จากรายงานของคินซีส์ทั้งหญิงและชายมีค่าพิเศษคือ "X" หมายถึงไม่มีความรู้สึกด้านเพศเลย รายงานนี้ออกเผยแพร่ครั้งแรกใน พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์เพศชาย (Sexual Behavior in the Human Male (1948)) และยังเป็นส่วนหนึงของ พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์เพศหญิง (Sexual Behavior in the Human Female (1953))[1]

ตาราง[แก้]

คินซีย์สเกลเริ่มจาก 0 สำหรับผู้ที่ชอบเพศตรงข้ามเท่านั้นและไม่มีประสบการ์หรือความต้องการทางเพศต่อเพศเดียวกัน จนถึง 6 สำหรับผู้ที่ชอบเพศเดียวกันเท่านั้นและไม่มีประสบการ์หรือความต้องการทางเพศต่อเพศตรงข้ามเลย และระหว่าง 1 - 5 สำหรับผู้ที่ระดับความต้องการทางเพศต่อทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม รวมถึง "บังเอิญ" หรือ "เป็นครั้งคราว" อยากร่วมเพศกับเพศเดียวกัน[2]

คะแนน คำบรรยาย
0 รักต่างเพศเท่านั้น
1 ส่วนใหญ่รักต่างเพศ มีรักร่วมเพศโดยบังเอิญเท่านั้น
2 ส่วนใหญ่รักต่างเพศ มีรักร่วมเพศเป็นครั้งคราวเท่านั้น
3 รักต่างเพศและรักร่วมเพศเท่า ๆ กัน
4 ส่วนใหญ่รักร่วมเพศ มีรักต่างเพศโดยบังเอิญเท่านั้น
5 ส่วนใหญ่รักร่วมเพศ มีรักต่างเพศเป็นครั้งคราวเท่านั้น
6 รักร่วมเพศเท่านั้น
X ไม่มีปฏิกิริยาทางเพศ

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Kinsey's Heterosexual–Homosexual Rating Scale". The Kinsey Institute. สืบค้นเมื่อ 8 September 2011.
  2. "Kinsey Sexuality Rating Scale". The Kinsey Institute. สืบค้นเมื่อ 2013-12-02.