กลุ่มภาษามาเลย์อิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กลุ่มภาษามาเลย์อิก เป็นภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาซุนดา-ซูลาเวซี มีสมาชิก 25 ภาษา แพร่กระจายในเขตสุมาตราตอนกลางรวมทั้งภาษามาเลย์และภาษาอินโดนีเซีย ภาษามินังกาเบา ในสุมาตรากลาง ภาษาอาเจะห์ในอาเจะห์ ภาษาจามในเวียดนามและกัมพูชา ภาษามอเก็นในประเทศไทย และภาษาอีบันในบอร์เนียวเหนือ