กรมพลาธิการทหารอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมพลาธิการทหารอากาศ
กรมพลาธิการทหารอากาศ.jpg
กรมพลาธิการทหารอากาศ
ประเทศ ไทย
เหล่าFlag of the กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศไทย
บทบาทกิจการด้านพลาธิการ[1]
การโภชนาการ[1]
การพัสดุพลาธิการ[2]
ขึ้นกับผู้บัญชาการทหารอากาศ[3]
กองบัญชาการ171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร[4][5][6][7][8]
วันสถาปนา22 กันยายน พ.ศ. 2491 (73 ปี)[3]
ปฏิบัติการสำคัญการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย[9]
ผู้บังคับบัญชา
เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศพลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล
ผบ. สำคัญพลอากาศตรี พีระพล แก้วมณีโชติ[10][11][12]
พลอากาศตรี สุระ ไชโย[13]

กรมพลาธิการทหารอากาศ (อังกฤษ: Directorate of Quartermaster) เป็นส่วนราชการของกองทัพอากาศไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านพลาธิการและพัสดุ[1] โดยมีพลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เป็นเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ[14] และมีนาวาอากาศเอก ฉัตรชัย แก้วประยูร เป็นเสนาธิการกรมพลาธิการทหารอากาศ[15]

ประวัติ[แก้]

เมื่อ พ.ศ. 2491 "แผนกพลาธิการอากาศ" ได้รับการยกฐานะเป็นกรมใหญ่ซึ่งเทียบเท่ากองพลบิน โดยได้รับการเรียกในชื่อ "กรมพลาธิการทหารอากาศ" ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2591 (ปัจจุบันได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรมพลาธิการทหารอากาศ)[3]

ต่อมาใน พ.ศ. 2497 กรมพลาธิการทหารอากาศได้รับการยกฐานะเป็น "กรมสวัสดิการทหารอากาศ" โดยขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ[3]

ครั้น พ.ศ. 2498 "กรมการบำรุงทหารอากาศ" ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมพลาธิการทหารอากาศ โดยมีพลอากาศตรี เกียรติ มังคละพฤกษ์ เป็นเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ[3]

กระทั่ง พ.ศ. 2538 ได้มีการแก้ไขภารกิจกรมพลาธิการทหารอากาศ โดยเปลี่ยนความรับผิดชอบการดูแลสายวิทยาการ, พัสดุ จากกรมพลาธิการ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของ "กรมส่งกำลังบำรุงทางอากาศ"[3]

ส่วน พ.ศ. 2539 กรมพลาธิการทหารอากาศได้เปลี่ยนการบังคับบัญชาจากขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ ไปขึ้นตรงต่อ "กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ"[3]

และใน พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนการบังคับบัญชาจากขึ้นตรงกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ กลับไปขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารอากาศดังเดิม[3]

ปฏิบัติการสำคัญ[แก้]

กรมพลาธิการทหารอากาศ ได้ร่วมมือกับกรมแพทย์ทหารเรือ รวมถึงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างวิธีป้องกันโรคเท้าเป็นรู ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้ทำการศึกษาโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แบบครบวงจร และถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานการรักษาผ่านทางวารสารวิชาการ โดยหนึ่งในวารสารการแพทย์ระดับโลกที่ตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวคือบริติชเจอร์นัลออฟเดอร์มาทอโลจี (BJD)[16]

กิจกรรมเพื่อสังคม[แก้]

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ข้าราชการจากกรมพลาธิการทหารอากาศได้มีส่วนร่วมในการนำขนมจีนมาบริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง[17] และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 กรมพลาธิการทหารอากาศได้รับมอบหมายให้บริการอาหารแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)[18]

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 กรมพลาธิการทหารอากาศได้ทำการมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 700 ชิ้นแก่ศาลล้มละลายกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[19] และปีเดียวกันนี้ กองทัพอากาศไทยได้จัดครัวสนามจากกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อแจกอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว[20]

การคมนาคม[แก้]

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 กรมพลาธิการทหารอากาศได้อำนวยสถานที่ ในการรับส่งประชาชนทั่วไปเพื่อเข้าชมการแสดงหมู่บินผาดแผลงระดับโลก ซึ่งคือไบร์ทลิงเจ็ตทีม ณ บริเวณฝูงบิน 603 กองบิน 6 ฐานทัพอากาศดอนเมือง[21]

ในระยะต่อมา กรมพลาธิการทหารอากาศได้มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ผ่านทางถนนพหลโยธิน[22][23][24][25]

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา[แก้]

ทำเนียบผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน:[26]

ลำดับ รายนาม ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พลอากาศตรี เฟื่อง เฟื่องวุฒิราญ พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2498 เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศคนแรก
2 พลอากาศตรี เกียรติ มังคละพฤกษ์ พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2513
3 พลอากาศตรี เรืองชัย กาญจนโภคิน พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2517
4 พลอากาศตรี อำนวย สุมนะเศรณี พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2519
5 พลอากาศตรี วีระ ไทยกล้า พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2520
6 พลอากาศตรี สมศักดิ์ โชติกุล พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2522
7 พลอากาศตรี ประยุทธ เพิ่มทรัพย์ พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2525
8 พลอากาศตรี หม่อมหลวง จิตรพี สุบรรณ พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2527
9 พลอากาศตรี ประเสริฐ สมรรคจันทร์ พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2528
10 พลอากาศตรี ฝังพูม บุญเลี้ยง พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2531
11 พลอากาศตรี ไพบูลย์ ยอดกลกิจ พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2533
12 พลอากาศตรี วิญญัติ ปุตระเสณี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535
13 พลอากาศตรี เกื้อกูล วัฒนศักดิ์ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537
14 พลอากาศตรี ปราโมทย์ บุษยะมา พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538
15 พลอากาศตรี ปอง มณีศิลป์ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541
16 พลอากาศตรี อนุจิตร มีอิ่ม พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2544
17 พลอากาศตรี ยินดี เพ็งฉุย พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547
18 พลอากาศตรี บุญฤทธิ์ เกิดสุข พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548
19 พลอากาศตรี สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551
20 พลอากาศตรี นิคม วงษ์ตรุณีย์ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554
21 พลอากาศตรี อนุพงศ์ ใจเอื้อ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556
22 พลอากาศตรี พลินทร์ ทิมบรรเจิด พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557
23 พลอากาศตรี พีระพล แก้วมณีโชติ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560
24 พลอากาศตรี สุระ ไชโย พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
25 พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศคนปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 พระราชกฤษฎีกา ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
 2. จับทหารอากาศ คิดสั้นค้ายา พี่ชายเพิ่งติดคุก - ไทยรัฐออนไลน์
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 ประวัติความเป็นมา - กรมพลาธิการทหารอากาศ
 4. ที่ดินราคาพุ่ง “ปทุมฯ-กทม.-ปากน้ำ” รับเปิดหวูดรถไฟฟ้าสีเขียว-สีทอง
 5. ทอ.ทำความสะอาดถนนคืนนี้ ปิดจราจรแยก ร.ร.ฤทธิยะฯ - กรมพลาธิการทหารอากาศ
 6. 2019-12-12 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ – แยก คปอ. เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งคานสะพานลอยบริเวณสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
 7. รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 15 - 19 มกราคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.
 8. ถ.วิภาวดี-พหลโยธินอ่วม น้ำทะลักเข้า รพ.ภูมิพล - ไทยรัฐออนไลน์
 9. ทอ.จัดครัวสนามแจกอาหารให้ ปชช.ได้รับผลกระทบโควิด-19
 10. เพลิงไหม้บ้านพักคนรับใช้ เจ้ากรมพลาธิการทอ.วอด - เดลินิวส์
 11. ไฟไหม้บ้านเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ วอดทั้งหลัง
 12. ไฟไหม้บ้านเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ - คมชัดลึก
 13. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี - กระทรวงกลาโหม.
 14. เปิดรายชื่อ '100 นายพล' ใหม่หมาด! ขยับขึ้นผบ.- เจ้ากรม. - กรุงเทพธุรกิจ
 15. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 16. โรคเท้าเหม็นเป็นรู มหิดลวิจัยครบวงจร - ข่าวสด
 17. นักบินทำดีถวาย 'ในหลวง' นำขนมจีนแกงไก่แจก ปชช.
 18. ทอ.ตั้งศูนย์ 'แอนตี้โดรน' ติดเซ็นเซอร์รอบสนามหลวง - กรุงเทพธุรกิจ
 19. กรมพลาธิการทหารอากาศมอบหน้ากากอนามัยให้ศาลล้มละลายกลาง
 20. กองทัพอากาศ จัดครัวเคลื่อนที่แจกอาหาร-น้ำดื่ม ช่วยประชาชนดอนเมือง
 21. ทะลุฟ้าทะลวงเมฆ BREITLING JET TEAM UNDER THE ROYAL SKY
 22. 15-19 ม.ค. ปิดจุดกลับแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ - ไทยรัฐออนไลน์
 23. รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.พหลโยธิน แถว ร.ร.เสนาฯ สร้างรถไฟฟ้าสีเขียว
 24. รฟม.เบี่ยงจราจรแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ-แยก คปอ. 21 ธ.ค. นี้
 25. 21 ธ.ค. 62 เวลา 23.00 น. - 22 ธ.ค. 62 เวลา 03.00 น. รฟม. เบี่ยงจราจร ถ.พหลโยธิน บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ – แยก คปอ.
 26. ทำเนียบผู้บังคับบัญชา - กรมพลาธิการทหารอากาศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]