ธงชาติบราซิล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ธงชาติบราซิล
Flag of Brazil.svg
ชื่อธง "Auriverde" (ธง) สีทองและเขียว
การใช้ 111111 FIAV normal.svg
สัดส่วนธง 7:10
ประกาศใช้ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432(แผนที่ดวงดาว 21 ดวง)
ลักษณะ ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลือง ภายในรูปดังกล่าวมีวงกลมสีน้ำเงิน บรรจุรูปแผนที่ของกลุ่มดาวขนาดต่างๆ กลางวงกลมนั้นมีแถบสีขาวพาดผ่าน บรรจุข้อความเขียนด้วยตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่สีเขียวว่า "Ordem e Progresso" (แปลว่า "ความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า")
ออกแบบโดย ไรมุนโด เทย์เซย์รา เมนเดส
Naval Jack of Brazil.svg
ธงชาติบราซิลในรูปแบบต่าง ๆ
การใช้ 000000 FIAV normal.svg
สัดส่วนธง 7:10
ลักษณะ ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปดาวสีขาว 27 ดวง เรียงเป็นกากบาท


ธงชาติบราซิล (โปรตุเกส: Bandeira do Brasil) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลือง ภายในรูปดังกล่าวมีวงกลมสีน้ำเงิน บรรจุรูปแผนที่ของกลุ่มดาวขนาดต่างๆ กลางวงกลมนั้นมีแถบสีขาวพาดผ่าน บรรจุข้อความเขียนด้วยตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่สีเขียวว่า "Ordem e Progresso" (แปลว่า "ความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า") ธงนี้ในบางครั้ง มักมีการเรียกชื่อว่า Auriverde ซึ่งแปลว่า " (ธง) สีทองและเขียว"

แบบธงชาติซึ่งเป็นต้นแบบของธงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 โดยแนวคิดของการออกแบบธงชาติเป็นผลงานร่วมกันของ ไรมุนโด เทย์เซย์รา เมนเดส (Raimundo Teixeira Mendes) มิเกล เลมอส (Miguel Lemos) และมานูเอล เปอร์เรย์รา เรย์ส์ (Manuel Pereira Reis) ส่วนการออกแบบธง ดำเนินการโดย เดซิโอ วิลาเรส (Décio Vilares)

สำหรับธงชาติในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปดาว 27 ดวงนั้น ปรับแก้จากธงเดิมในบางส่วน และประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายที่ 8.421 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อธงในอดีตของบราซิล)

ระดับสีของธง[แก้]

เขียว เหลือง น้ำเงิน ขาว
RGB 0/146/62 248/193/0 40/22/111 255/255/255
Hexadecimal 00923E F8C100 28166F FFFFFF
CMYK 100/0/58/43 0/22/100/3 63/80/0/56 0/0/0/0

ความหมาย[แก้]

แบบธงชาติบราซิลในปัจจุบันได้รับอิทธิพลในการออกแบบจากธงชาติในสมัยจักรวรรดิ ในธงสมัยดังกล่าว พื้นสีเขียวหมายถึงราชวงศ์บรากานซา ของจักรพรรดิเปโตรที่ 1 ผู้ทรงเป็นจักรพรรดิองค์แรกของโปรตุเกสสีเหลืองหมายถึงราชวงศ์ฮับสบูรก์ ของสมเด็จพระจักรพรรดินีเลโอโปลดินา พระมเหสีเอกของจักรพรรดิเปโตรที่ 1 ทั้งสองพระองค์นี้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของจักรวรรดิบราซิล กลางธงชาติสมัยนี้เป็นรูปตราแผ่นดินของจักรวรรดิ

ส่วนในธงชาติสมัยสาธารณรัฐที่ใช้ในปัจจุบันนั้น สีเขียวหมายถึงป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลืองหมายถึงความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติ รูปวงกลมสีน้ำเงินซึ่งใส่เข้ามาแทนที่รูปตราแผ่นดินจักรวรรดินั้น แสดงภาพท้องฟ้าเหนือนครริโอ เดอ จาเนโร ในตอนเช้าของวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 ซึ่งเป็นวันที่สถาปนาสาธารณรัฐบราซิล รูปเหล่านี้แสดงออกมาในลักษณะที่มองจากภายนอกทรงกลมฟ้า รูปดาวในทรงกลมฟ้านั้นเป็นเครื่องหมายแทนบรรดารัฐต่างๆ ในแต่ละรัฐของสหภาพสาธารณรัฐบราซิล และตำแหน่งของดาวแต่ละดวงจะหมายถึงรัฐใดรัฐหนึ่งลงไปโดยเฉพาะ จำนวนดาวนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเพิ่มจำนวนของรัฐ โดยเมื่อแรกใช้ธงนี้ มีรูปดาวเพียง 21 ดวง ทุกวันนี้ดาวในธงมีทั้งหมด 27 ดวง หมายถึงรัฐทั้ง 26 รัฐและ 1 เขตสหพันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง (ดาวของเขตสหพันธ์นั้นคือดาว Sigma Octantis ซึ่งอยู่ใกล้ตำแหน่งแกนใต้ของทรงกลมฟ้า)

คำขวัญประจำชาติ "Ordem e Progresso" (ความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า) ซึ่งปรากฏในธงชาตินั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากคติพจน์ของโอกุสต์ กองต์ (Auguste Comte) นักปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีอยู่ว่า "L’amour pour principe et l’ordre pour base; le progrès pour but" (ความรักคือหลักการและความมีระเบียบคือรากฐาน ส่วนความก้าวหน้าคือเป้าหมาย) คำขวัญนี้ได้มีการบรรจุไว้ในธงชาติ เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติล้มล้างระบอบกษัตริย์และก่อตั้งสาธารณรัฐใหม่ ได้ยึดถือหลักการดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดในการปฏิวัติ

ประวัติ[แก้]

FIAV historical.svg ธงชาติสาธารณรัฐสหรัฐบราซิล 15 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432

หลังการประกาศสถาปนาสาธารณรัฐสหรัฐบราซิลใน พ.ศ. 2432 รุย บาร์โบซา (Ruy Barbosa) ผู้นำคนหนึ่งในคณะปฏิวัติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและภาษีของสาธารณรัฐใหม่ ได้เสนอให้ใช้แบบธง ซึ่งได้รับอิทธิพลการออกแบบจากธงชาติสหรัฐอเมริกา เป็นธงชาติของสาธารณรัฐสหรัฐบราซิล ธงดังกล่าวนี้ ได้ใช้อยู่เพียง 4 วันเท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432

วันที่ 19 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน จอมพลดีเอโดโร ดา ฟอนเซกา (Deodoro da Fonseca) รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธาณรัฐสหรัฐบราซิล ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบธงชาติเสียใหม่ ด้วยเห็นว่าแบบธงนี้ไปลอกมาจากธงของประเทศอื่นมากเกินไป และได้เสนอว่าธงชาติของสาธารณรัฐใหม่ควรมีลักษณะที่คล้ายกับธงจักรวรรดิเดิมมากกว่า เพื่อให้เป็นการสร้างเอกภาพในชาติ ระหว่างการเปลี่ยนผ่านการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ (ที่เป็นเช่นนี้ เพราะจอมพลดีเอโดโรนั้นมีความคิดแบบกษัตริย์นิยม แต่ได้ยอมเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเพราะเห็นว่า การกระทำของจักรพรรดิเปโดรที่ 2 ได้นำพาประเทศไปสู่ความระส่ำระสาย) ดังนั้น การออกแบบธงชาติใหม่จึงเป็นการยกเอาตราแผ่นดินของจักรวรรดิเดิมออก และบรรจุสัญลักษณ์รูปแผนที่ดาว และคำขวัญประจำชาติในแถบสีขาว ลงในรูปวงกลมสีฟ้า คงไว้แต่เพียงสีพื้นธงเดิมเท่านั้น โดยแบบธงดังกล่าวนี้ ซึ่งต่อมาประธานาธิบดีได้ประกาศรับรองใช้ใช้เป็นธงชาติได้ เป็นผลงานการออกแบบจากคณะทำงานของไรมุนโด เทย์เซย์รา เมนเดส (Raimundo Teixeira Mendes)

ธงนี้ในสมัยต่อมาได้มีการปรับแบบอีกหลายครั้งในส่วนของแผนที่ดวงดาว เนื่องจากจำนวนดาวนั้นหมายถึงจำนวนมณฑลต่างๆ และรัฐบาลกลาง เมื่อมีการเพิ่มมณฑลใหม่ จึงต้องมีการเพิ่มจำนวนดาวเข้าไปด้วย ซึ่งธงชาติแบบปัจจุบันได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามกฎหมายเลขที่ 8.421 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยมีจำนวนดาวในธงทั้งหมด 27 ดวง

ธงในอดีตของบราซิล[แก้]

ก่อนหน้าการใช้ธงชาติแบบปัจจุบันนี้ ประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติมาแล้วหลายครั้ง ตารางเบื้องล่างดังต่อไปนี้นอกจากจะแสดงภาพธงชาติสมัยต่างๆ ของบราซิลแล้ว ยังมีภาพของธงอื่นๆ ที่มีการใช้ในบราซิลก่อนที่จะมีการสถาปนาประเทศด้วย[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Historical flags". Brazilian Army. 

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]