ช่วงเอสที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ST segment)
Schematic representation of normal ECG

ช่วง ST (อังกฤษ: ST segment) เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อยู่ระหว่างกลุ่มคลื่น QRS กับคลื่น T ปกติกินระยะเวลาประมาณ 0.08 - 0.12 วินาที (80 - 120 มิลลิวินาที)

เป็นช่วงที่หัวใจห้องล่างกำลังคลายความเป็นขั้ว ปกติมีความสูงอยู่ในระดับไอโซอิเลกทริก