กลุ่มคลื่นคิวอาร์เอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กลุ่มคลื่น QRS)
Schematic representation of normal ECG
Diagram showing how the polarity of the QRS complex in leads I, II, and III can be used to estimate the heart's electrical axis in the frontal plane.

กลุ่มคลื่น QRS (อังกฤษ: QRS complex) เป็นกลุ่มของคลื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ตรงกลางของชุดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเห็นได้เด่นชัดที่สุด กลุ่มคลื่นนี้สอดคล้องกับจังหวะ depolarization ของห้องหัวใจซ้ายล่างและขวาล่าง ปกติกินเวลาประมาณ 0.06 - 0.10 วินาที แต่อาจสั้นกว่านี้ได้ในเด็กหรือขณะออกแรง

คลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยปกติมีคลื่นที่เห็นได้อยู่ 5 ตัว ได้แก่คลื่น P, คลื่น T และกลุ่มคลื่น Q, R และ S ซึ่งกลุ่มคลื่น QRS นี้ แสดงถึงเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ส่วนใหญ่จึงถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน คลื่น Q คือคลื่นทิศเป็นลบ (หัวลง) ที่เกิดตามหลังคลื่น P คลื่น R คือคลื่นทิศเป็นบวกที่เกิดตามหลังมา และ คลื่น S คือคลื่นทิศเป็นลบที่ตามหลังคลื่น R จากนั้นเป็นคลื่น T ตามหลังคลื่น S และบางครั้งอาจมีคลื่น U ตามหลังได้อีก