ภาษาลิสป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Lisp)

ภาษาลิสป์ (Lisp Programming Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง นอกจากนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมทั่วไปแล้วยังสามารถใช้ได้ดีในการประมวลผลสัญลักษณ์ ดังนั้นจึงถูกใช้อย่างแพร่หลายทางด้านปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ ในภาษาลิสป์ ไม่จำเป็นต้องประกาศชนิดตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม ดังนั้นจึงง่ายในการเขียนและเรียนรู้

ประวัติ[แก้]

พัฒนาขึ้นโดย จอห์น แมคคาร์ที ในปี ค.ศ. 1958

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ[แก้]

  • Common Lisp Object System หรือ CLOS พัฒนาต่อจาก Flavors ของ เอ็มไอที โดยมีจุดเด่นเช่น Multiple dispatch ซึ่งไม่ค่อยได้พบในภาษาอื่นๆ

อ้างอิง[แก้]

  • นิตยา นินทรกิจ, เรียนรู้ภาษา LISP : เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกร์ณ์, 2546. ISBN 974-13-2490-1