ISO 3166-2:2000-06-21

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ISO 3166-2:2000-06-21 คือจดหมายข่าวของ ISO ฉบับที่ 1 ประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของ ISO 3166-2 โดยมีผลต่อโค้ดดังต่อไปนี้

BY ประเทศเบลารุส
CA ประเทศแคนาดา
DO สาธารณรัฐโดมินิกัน
ER ประเทศเอริเทรีย
ES ประเทศสเปน
IT ประเทศอิตาลี
KR ประเทศเกาหลีใต้
NG ประเทศไนจีเรีย
PL ประเทศโปแลนด์
RO ประเทศโรมาเนีย
RU สหพันธรัฐรัสเซีย
TR ประเทศตุรกี
VN ประเทศเวียดนาม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]