อันดับห่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Anseriformes)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อันดับห่าน
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:
ครีเตเชียสตอนปลาย-โฮโลซีน, 66–0Ma
Canada Goose (Branta canadensis) RWD.jpg
ห่านแคนาดา (Branta canadensis) สมาชิกขนาดใหญ่ในอันดับนี้ จัดอยู่ในวงศ์ Anatidae
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Aves
อันดับ: Anseriformes
Wagler, 1831[1]
วงศ์
Waterfowl range.png
แผนที่แสดงการกระจายพันธุ์
ชื่อพ้อง
  • Anserimorphae

อันดับห่าน หรือ อันดับเป็ด (อังกฤษ: Duck, Goose, Swan, Teal, Screamer, Waterfowl) เป็นอันดับของสัตว์ปีกอันดับหนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anseriformes

นกในอันดับหานมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญมาก มีขนาดลำตัวยาวตั่งแต่ 29 – 152 เซนติเมตร ไดแก ห่านและนกเป็ดน้ำตาง ๆ ปากของนกในอันดับนี้แตกตางจากปากของนกในอันดับอื่นอยางชัดเจนคือ ปากแบนและกวาง ปลายปากมีลักษณะคลายเล็บและเปนขอเล็กนอย รูจมูกทะลุถึงกัน นิ้วมี 4 นิ้ว เหยียดไปขางหลัง 1 นิ้ว และเหยียดไปขางหนา 3 นิ้ว นิ้วหนามีพังผืด นิ้วแบบตีนพัด นิ้วหลังเปนนิ้วตางระดับ ขนปลายปกมี 10 เสน ขนกลางปกเปนแบบไมมีขนกลางปกเสนที่ 5 ขนแตละเสนมีแกนขนรองเล็กหรือไมมี ดานขางของคอมีขน ตัวเต็มวัยมีขนอุยปกคลุมลำตัว มีตอมน้ำมันลักษณะเปนพุมขน ทำให้เมื่อลงน้ำแล้วขนจะไม่อุ้มน้ำ ไม่ทำให้ตัวหนัก[2]

นกในอันดับหานเปนนกน้ำหรือกึ่งน้ำกึ่งบก สามารถวายน้ำรวมถึงดำน้ำไดดี อาหารไดแก สัตวตัวเล็กต่าง ๆ และพืช ปกติทำรังโดยใชขนวางตามพื้นดิน บางชนิดทำรังตามโพรงตนไม วางไขครอกละ 3 – 15 ฟอง เปลือกไขสีขาวหรือสีเนื้อหรือสีออกเขียวเปนมัน ลูกนกแรกเกิดมีสภาพเปนลูกออนเดินได มีกระจายพันธุ์ทั่วทั้งโลกประมาณ 140 – 150 ชนิด [3]

การจำแนก[แก้]

แบ่งออกได้เป็น 3 วงศ์[4] (บางข้อมูลจัดให้มี 4[3])

  • Anatidae – เป็ด, นกเป็ดน้ำ, ห่าน, หงส์
  • Anhimidae – นกสกรีมเมอร์
  • Anseranatidae – ห่านแม็กพาย
  • Dendrocygnidae – เป็ดแดง (หากจะจัดให้เป็นวงศ์ต่างหาก[3])

ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว[1]