ไรชส์ทาค (สาธารณรัฐไวมาร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไรชส์ทาค (เยอรมัน: Reichstag) เป็นสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ (ค.ศ. 1918-33) สมาชิกไรชส์ทาคถูกเลือกตั้งเข้ามาโดยระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน ทุก ๆ 60,000 คะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับ พรรคนั้นจะสามารถส่งผู้แทนหนึ่งคนเข้าไปนั่งในไรชส์ทาค เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษบางประการ จึงทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างการแบ่งคะแนนเสียงและการแบ่งจำนวนผู้แทน

อำนาจ[แก้]

ระหว่าง ค.ศ. 1920 และ 1923 และนับตั้งแต่ ค.ศ. 1930 เป็นต้นไป กระบวนการต่าง ๆ ถูกหลีกเลี่ยงจากไรชส์ทาคโดยเครื่องมือสองอย่างที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่

  • การใช้อำนาจเกินขอบเขตตามที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีภายใต้กฤษฎีกาฉุกเฉินในมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ
  • การใช้รัฐบัญญัติมอบอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ค.ศ. 1919-23 และอีกครั้งใน รัฐบัญญัติมอบอำนาจ ค.ศ. 1933 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปกครองแบบเผด็จการของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์

และด้วยรัฐบัญญัติมอบอำนาจนี้เอง ไรชส์ทาคจึงถูกขจัดอำนาจเด็ดขาดในการบริหารอำนาจนิติบัญญัติไปอย่างสิ้นเชิง นับตั้งแต่นั้น ไรชส์ทาคทำหน้าที่เป็นเพียงสถานที่รับรองโดยการสนับสนุนพฤติการณ์อันเป็นเผด็จการ แม้กระทั่งในบทบาทพิธีการ ไรชส์ทาคในสมัยนาซีเยอรมนีมีการประชุมกันเพียง 20 ครั้ง และมีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1942 วันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1943 ห้าวันก่อนหน้าการหมดวาระของไรชส์ทาคสมัยสุดท้าย การเข้าดำรงตำแหน่งของสมาชิกไรชส์ทาคชุดถักไปถูกเลื่อนออกไปเป็นการเลือกตั้งสมัยหน้า ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1947 ตามกฤษฎีกาของฟือเรอร์[1][2]

อ้างอิง[แก้]

  1. Peter Hubert: Uniformierter Reichstag. Die Geschichte der Pseudo-Volksvertretung 1933–1945. Droste Verlag, Düsseldorf 1992
  2. Joachim Lilla: Statisten in Uniform. Die Mitglieder des Reichstags 1933–1945. Droste Verlag, Düsseldorf 2004