ข้ามไปเนื้อหา

ไรชส์ทาค (จักรวรรดิเยอรมัน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไรชส์ทาคเยอรมัน

Deutscher Reichstag
ฝ่ายนิติบัญญัติของจักรวรรดิเยอรมัน
ตราแผ่นดินจักรวรรดิเยอรมัน
ประเภท
ประเภท
  • ไรชส์ทาค (Reichstag)
  • บุนเดิสราท (Bundesrat)
ประวัติ
สถาปนาค.ศ. 1871
ยุบค.ศ. 1918
ก่อนหน้าไรชส์ทาคเยอรมันเหนือ
ถัดมาสมัชชาแห่งชาติไวมาร์
สมาชิก397 (ณ วันยุบ)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งโดยตรง
ที่ประชุม

กรุงเบอร์ลิน ราชอาณาจักรปรัสเซีย

ไรชส์ทาค (เยอรมัน: Reichstag) ของจักรวรรดิเยอรมันดำรงอยู่ระหว่างค.ศ. 1871 ถึง 1918 ประกอบด้วยสองสถาบันคือ ไรชส์ทาค อันเป็นสภาใหญ่ของบรรดาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งทั่วจักรวรรดิ และ บุนเดิสราท อันเป็นคณะมนตรีสหพันธ์ของบรรดาผู้แทนเจ้าผู้ครองรัฐภายในจักรวรรดิ

ไรชส์ทาคของจักรวรรดิเยอรมันไม่มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนรัฐบาลจักรวรรดิ อำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนรัฐบาลจักรวรรดิเป็นของจักรพรรดิเยอรมัน สมาชิกไรชส์ทาคมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งก็คือชายชาวเยอรมันที่มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่สตรีไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นการลงคะแนนแบบลับในคูหา ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาใช้สิทธิคือผู้ชนะ ถ้าไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงข้างมากจะจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว

เมื่อแรกสถาปนาจักรวรรดิเยอรมันในปี 1871 ไรชส์ทาคประกอบด้วยสมาชิก 382 ที่นั่ง แต่ในปี 1874 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 397 ที่นั่ง[1] สมาชิกไรชส์ทาคมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี แต่หลังปี 1888 ได้ขยายเป็นคราวละห้าปี องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้เปิดสมัยการประชุมซึ่งจะจัดให้มีพิธีเปิดสมัยการประชุมขึ้นปีละหนึ่งครั้ง องค์จักรพรรดิมีอำนาจในการยุบสภาโดยความยินยอมของคณะมนตรีสหพันธ์

อ้างอิง[แก้]