โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
180px
เรียนดี รู้หน้าที่ มีวินัย รับใช้สังคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srichompoowittaya School
อักษรย่อ ศ.ช.ว. / S.C.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
ก่อตั้ง พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1994)
เพลง มาร์ชศรีชมภูวิทยา

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา (ภาษาอังกฤษ: Srichompoowittaya School / ตัวย่อ: ศ.ช.ว.) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ก่อตั้งโดยคณะ เมื่อปี พ.ศ. 2528 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 126 หมู่ 9 หมู่บ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 43170

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2528

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลายและ ในปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมตอนปลาย ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 1039/2537 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2537

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ห่างจากอำเภอโซ่พิสัยประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 42 ไร่

อาคารสถานที่ 1. อาคารเรียนถาวรมีดังนี้

  1.1 แบบ108ล จำนวน 2 หลัง
  1.2 แบบ216ล จำนวน 1 หลัง 
      โดยจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการดังนี้
   - ห้องเรียน จำนวน 20 ห้อง
   - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง
   - ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 1 ห้อง
   - ห้องฝ่ายวิชาการ 1 ห้อง
   - ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน 1 ห้อง
   - ห้องแนะแนว -พยาบาล จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องสหกรณ์ร้านค้า จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องพลานามัย จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องปฏิบัติการภาษา จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง
   - ห้องพัสดุ จำนวน 1 ห้อง

2. อาคารประกอบ

  2.1 อาคารโรงฝึกงาน แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
  2.2 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
  2.3 ห้องน้ำ - ห้องส้วมนักเรียน จวนวน 3 หลัง

3. อาคารบ้านพัก

  3.1 บ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 2 หลัง
  3.2 บ้านพักครูแบบ 205/26 จำนวน 2 หลัง
  3.3 บ้านพักบริหารแบบ 206/30 จำนวน 1 หลัง
  3.4 บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 2 หลัง
  3.5 บ้านพักนักเรียนแบบ 108 จำนวน 5 หลัง
  3.6 แฟลตชั้นเดียว 1 หลัง

4. สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

  4.1 สนามกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 สนาม
  4.2 สนามกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 2 สนาม
  4.3 สนามกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม
  4.4 สนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด จำนวน 1 สนาม
  4.5 หอประปาบาดาล แบบ 9/9 จำนวน 1 ชุด
  4.6 ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 ชุด
  4.7 ถังเก็บน้ำฝนขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 1 ที่
  4.8 บ่อบาดาลจำนวน 2 บ่อ
  4.9 ห่อกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีสนามฟุตบอลใหญ่ 1 สนาม (เดิมชื่อสนาม) สนามเล็ก 2 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม และสนามอเนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก สวนสมุนไพร สวนพรรณไม้ในวรรณคดี สวนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดำรงไทย ตลอดจนอาคารขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ 8 2549 - 2550 ผู้อำนวยการ 9 2551- ปัจจุบัน

นายศิริ เพชรคีรี ผู้อำนวยการ 8 2543 -2547 ผู้อำนวยการ 9 2547-2549

นายบัณทูรย์ ฃุมแพงวาปี ผู้อำนวยการ 8 2540 - 2543

นายสุรเดช บัวหลวง อาจารย์ใหญ่ 7 2535-2537 ผู้อำนวยการ 8 2537-2540

นายสุทัศน์ บุตรอุดม อาจารย์ใหญ่ 6-7 2532-2535

นายนิคม พลบูรณ์ ครูใหญ่ 2528-2530 อาจารย์ใหญ่5-6 2530-2532

นายแสง ศรีดาหล้า รักษาการครูใหญ๋ 2528-2532

อ้างอิง[แก้]

 • ประวัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 20 ปี, สองทศวรรษ ศรีชมภูวิทยา, 2548

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://www.scwyschool.com