โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา (ภาษาอังกฤษ: Srichompoowittaya School / ตัวย่อ: ศ.ช.ว.) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 126 หมู่ 9 หมู่บ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 43170

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2528

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายและ ในปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมตอนปลาย ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 1039/2537 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2537

อาคารสถานที่ ได้แก่ อาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง อาคารหอประชุมและโรงอาหารจำนวน 1 หลัง อาคารบ้านพักครู นักเรียน นักการภารโรง มีรวมทั้งสิ้น 13 หลัง นอกจากนี้ยังมีสนามฟุตบอลใหญ่ 1 สนาม (เดิมชื่อสนาม) สนามเล็ก 2 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม และสนามอเนกประสงค์ สวนกาญจนาภิเษก สวนสมุนไพร สวนพรรณไม้ในวรรณคดี สวนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดำรงไทย ตลอดจนอาคารขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ 8 2549 - 2550 ผู้อำนวยการ 9 2551- ปัจจุบัน

นายศิริ เพชรคีรี ผู้อำนวยการ 8 2543 -2547 ผู้อำนวยการ 9 2547-2549

นายบัณทูรย์ ฃุมแพงวาปี ผู้อำนวยการ 8 2540 - 2543

นายสุรเดช บัวหลวง อาจารย์ใหญ่ 7 2535-2537 ผู้อำนวยการ 8 2537-2540

นายสุทัศน์ บุตรอุดม อาจารย์ใหญ่ 6-7 2532-2535

นายนิคม พลบูรณ์ ครูใหญ่ 2528-2530 อาจารย์ใหญ่5-6 2530-2532

นายแสง ศรีดาหล้า รักษาการครูใหญ๋ 2528-2532

อ้างอิง[แก้]

  • ประวัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 20 ปี, สองทศวรรษ ศรีชมภูวิทยา, 2548

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]