ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลกเดิมชื่อ

โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ทอง ( สฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ) เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2519

โดยพันโทมนัส คล้ายมณี ผู้บัญชาการกองพันพิเศษค่ายสฤษดิเสนา ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างอาคารเรียน

ในปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ทอง ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนโดยเอกเทศและ

เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ มีนายวัฒนา ปัญญาสิทธิ์เป็นครูใหญ่คนแรกและในปัจจุบัน

มีนายไพโรจน์ พรหมมีเนตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีข้าราชการครู 14 คน พนักงานราชการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 206 คน

1 ธ.ค. 2551 นายเฉลิม คงเขียว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายยไพโรจน์ พรหมมีเนตร ซึ่งได้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

             นางบุญทิวา โรจนพานิช ได้ย้ายมาแทนนางเครือ เกิดสมบูรณ์ ครูชำนาญการที่ได้รับการพิจารณาย้าย ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา อ.บางกระทุ่ม
             

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]