ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:MedalCountry

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตัวแทนของ {{{1}}}

The Medal infobox series of templates allow editors to list an athlete or sportsperson's major medals at the top of their respective biography article, alongside the lead section.

การใช้งาน

[แก้]

The medal infobox consists of two templates:

 • {{MedalTableTop}} – for starting the table where the other template(s) aren't in an infobox. Do not use {{MedalTableTop}} or {{MedalTop}} inside an infobox.
 • {{Medal}} – for the several elements within the table

A further template ({{MedalBox}}) is used for listing medals in the middle of the main article text. Do not use {{MedalBox}} inside an infobox.

พารามิเตอร์

[แก้]

MedalTableTop

[แก้]
Michael Johnson
Alternative text here
Johnson at the London Olympic Stadium
เหรียญรางวัล
Men's athletics
ตัวแทนของ the  สหรัฐ
{{MedalTableTop
| name = Michael Johnson
| image = Michael Johnson at London Olympic Stadium 2010-07 1.JPG
| image_size = 180px
| alt = Alternative text here
| caption = Johnson at the London Olympic Stadium
| sport = Men's [[sport of athletics|athletics]]
| country_code = USA
| medals = {{Medal|Sport}}
}}
เหรียญรางวัล
Women's basketball
ตัวแทนของ ธงชาติโปแลนด์ โปแลนด์
European Championships
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 1999 Poland Team competition
{{MedalTableTop | name = no | sport = Women's [[basketball]] | country = {{bkw|POL}} | medals =
{{MedalCompetition | [[EuroBasket Women|European Championships]] }}
{{MedalGold | [[EuroBasket Women 1999|1999 Poland]] | Team competition }}
}}
Basic usage
{{MedalTableTop |name= |image= |image_size= |alt= |caption= |sport= |country_code= |medals= }}
{{MedalTableTop |name= |image= |image_size= |alt= |caption= |sport= |country= |medals= }}
 • name – This option adjusts the title that appears at the top of the box. This should typically be the athlete's common name. By default it will display the article title without the disambiguator, for example on Michael Johnson (sprinter) "Michael Johnson" will appear by default. To deactivate the title enter no in the field.
 • image – This give you the option to place a headline image in the infobox. Use just the file name and extension, excluding the namespace prefix, for example: MyImage.jpg not File:MyImage.jpg.
 • image_size (or imagesize) – This adjusts the size of the image and must consist of a number followed by "px" (e.g. 150px). The default is 100px. Sizes over 200px are no recommended for typical usage.
 • alt – This provides a description of the image for accessibility users or those using weak connections
 • caption – This adds a short description to describe the image. Try to be brief, using just a few words.
 • header – This optional field can be used to change the text in the opening "Medal record" section. This is useful when the template appears in a section of an article. See Michael Phelps for a working example.
 • sport – This option includes the athlete's sport (e.g. Men's swimming) in the first line of the medal record. This replaces the need for {{Medal|Sport}} when an athlete has medalled in only one sport. In cases where an athlete has competed in multiple sports, it is still possible to use the {{Medal|Sport}} template usage to list the different sports.
 • country_code – This option uses the country code (e.g. USA = United States, CHN = China, GBR2 = Great Britain) to generate the country that the athlete represents in the second line of the medal record. It will automatically include "the" in front of the country name for the following codes: BAH (the ธงของประเทศบาฮามาส บาฮามาส), GAM (the ธงของประเทศแกมเบีย แกมเบีย), GBR (the ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร), MHL (the ธงของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาร์แชลล์), NED (the ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์), PHI (the ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์), SEY (the ธงของประเทศเซเชลส์ เซเชลส์), SOL (the แม่แบบ:SOL), UAE (the ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์), URS (the  สหภาพโซเวียต), and USA (the  สหรัฐ). This replaces the need for {{Medal|Country}} when an athlete has competed for only one country. In cases where an athlete has represented multiple countries, it is still possible to use the {{Medal|Country}} template usage to list the different countries.
 • country – May be used in place of country_code to display the country name using text or templates, such as {{BRA}} which displays ธงของประเทศบราซิล บราซิล (same output as with |country_code=BRA), {{bkw|Poland}} which displays ธงชาติโปแลนด์ โปแลนด์ (links to Poland women's national basketball team article), or {{ih|CAN}} which displays ธงชาติแคนาดา แคนาดา (links to Canada men's national ice hockey team). Include "the" where appropriate (e.g. the {{BAH}}, the {{GAM}}, the {{GBR}}, the {{MHL}}, the {{NED}}, the {{PHI}}, the {{SEY}}, the {{SOL}}, the {{UAE}}, the {{URS}}, the {{USA}}). This replaces the need for the {{Medal|Country}} template (e.g. {{Medal|Country|{{BRA}}}} or {{Medal|Country|{{bkw|POL}}}}).
 • medals – This is the only compulsory field as this is used to place medals and descriptions within the infobox through the {{Medal}} template. To work correctly it must be the last field in the main template.

MedalBox

[แก้]
International medals
Men's beach volleyball
ตัวแทนของ ธงของประเทศบราซิล บราซิล
Olympic Games
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 2012 London Team
{{MedalBox|title=International medals|sport=Men's [[beach volleyball]]|country={{BRA}}|medals=
{{Medal|Competition|[[Olympic Games]]}}
{{Medal|Silver|[[2012 Summer Olympics|2012 London]]|[[Beach volleyball at the 2012 Summer Olympics – Men's tournament|Team]]}}
}}

The MedalBox template has a similar output to the MedalTableTop template, but it is specifically designed for non-infobox usages (i.e. mid-article boxes).

Basic usage
{{MedalBox |color= |title= |sport= |country= |medals= }}
 • color – This option changes the color of the box header. If omitted, the default is light grey.
 • title – This parameter allows you to customise the box title. If omitted, the default is "Medal record".
 • sport – This displays the athlete's primary sport (e.g. "Men's beach volleyball"). This option supersedes the "Medal|Sport" template function.
 • country – This displays the athlete's primary country or team using text or a template, such as {{BRA}} which displays ธงของประเทศบราซิล บราซิล (links to Brazil article), {{bkw|Poland}} which displays ธงชาติโปแลนด์ โปแลนด์ (links to Poland women's national basketball team article), or {{ih|CAN}} which displays ธงชาติแคนาดา แคนาดา (links to Canada men's national ice hockey team). Include "the" where appropriate (e.g. the {{BAH}}, the {{GAM}}, the {{GBR}}, the {{MHL}}, the {{NED}}, the {{PHI}}, the {{SEY}}, the {{SOL}}, the {{UAE}}, the {{URS}}, the {{USA}}). This replaces the need for the {{Medal|Country}} template (e.g. {{Medal|Country|{{BRA}}}} or {{Medal|Country|{{bkw|POL}}}}).
 • medals – This is the only compulsory field as this is used to place medals and descriptions within the box through the {{Medal}} template. To work correctly it must be the last field in the main template.

Medal

[แก้]
เหรียญรางวัล
Men's athletics
ตัวแทนของ the  สหรัฐ
Olympic Games
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
เหรียญทองแดง - อันดับที่ 3 2012 TEST 100 m
เหรียญทองแดง - อันดับที่ 3 2012 TEST 100 m
ชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
ชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
รองชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
รองชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
รองชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
ชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
ชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
รองชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
รองชนะเลิศ 2012 TEST 100 m
อันดับที่ 3 2012 TEST 100 m
อันดับที่ 3 2012 TEST 100 m
ถูกตัดสิทธิ์ 2012 TEST 100 m
ถูกตัดสิทธิ์ 2012 TEST 100 m
Pierre de Coubertin medal 2012
Pierre de Coubertin medal 2012
Men's bobsled
ตัวแทนของ ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา
World Bobsled Championships
ถูกตัดสิทธิ์ 2013 TEST Bobsled
{{MedalTableTop|name=no|sport=Men's [[sport of athletics|athletics]]|country_code=USA|medals=
{{Medal|Competition|[[Olympic Games]]}}
{{Medal|Gold|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|G|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|Silver|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|S|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|Bronze|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|B|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|Winner|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|W|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|Runnerup|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|Runner-up|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|RU|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|First|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|1st|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|Second|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|2nd|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|Third|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|3rd|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|Disqualified|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|DQ|2012 TEST|100 m}}
{{Medal|TrueSpirit|2012}}
{{Medal|PdC|2012}}
{{Medal|Sport|Men's [[bobsled]]}}
{{Medal|Country|{{JAM}}}}
{{Medal|Comp|World Bobsled Championships}}
{{Medal|DQ|2013 TEST|Bobsled}}
}}

The Medal template is a multi-purpose one which allows for all varieties of entries within the medal table.

Basic usage
{{Medal|TYPE|FIELD1|FIELD2}}

There are four major types:

 • Competition – This states the general competition at which the following medals were achieved (e.g. Olympic Games, Pan Pacific Swimming Championships)
 • Medal performances – There are ten types of medal performances. These contain two separate fields for the year of the competition and its location (e.g. 2008 Beijing, 2010 Delhi) and the medalling event or category (e.g. pole vault, 56 kg, 50 m freestyle). The medal types are (with shortcut in brackets):
  • Gold (G)
  • Silver (S)
  • Bronze (B)
  • Winner (W)
  • Runnerup (RU)
  • First (1st)
  • Second (2nd)
  • Third (3rd)
  • Disqualified (DQ)
  • TrueSpirit (PdC)

Disqualified

[แก้]
เหรียญรางวัล
ถูกตัดสิทธิ์ 2012 TEST 100 m[1]
{{MedalTableTop|name=no|medals=
{{Medal|Disqualified|2012 TEST|100 m}}<ref>Reason for disqualification</ref>
}}

For the disqualified medal template, it is possible to create a reference directly after the template to explain the reason for disqualification. This can be particularly useful in the case of relay runners disqualified through no fault of their own, due to doping by team mates for example.

 1. Reason for disqualification

TrueSpirit

[แก้]
เหรียญรางวัล
Pierre de Coubertin medal 2012
{{MedalTableTop|name=no|medals=
{{Medal|TrueSpirit|2012}}
}}

The final medal performances type is used for the Pierre de Coubertin medal. This has only one extra field for the year it was awarded.

Multiple countries/sports

[แก้]
เหรียญรางวัล
Men's road bicycle racing
ตัวแทนของ  บริเตนใหญ่
Olympic Games
เหรียญทองแดง - อันดับที่ 3 2012 London Event
Men's triathlon
ตัวแทนของ  อังกฤษ
Commonwealth Games
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2014 Glasgow Event
{{MedalTableTop|name=no|sport=Men's [[road bicycle racing]]|country_code=GBR2|medals=
{{Medal|Comp|[[Olympic Games]]}}
{{Medal|Bronze|[[2012 Summer Olympics|2012 London]]|Event}}
{{Medal|Sport|Men's [[triathlon]]}}
{{Medal|Country|{{ENG}}}}
{{Medal|Comp|[[Commonwealth Games]]}}
{{Medal|Gold|[[2014 Commonwealth Games|2014 Glasgow]]|Event}}
}}
เหรียญรางวัล
Men's road bicycle racing
ตัวแทนของ  บริเตนใหญ่
Olympic Games
เหรียญทองแดง - อันดับที่ 3 2012 London Event
Men's triathlon
ตัวแทนของ  อังกฤษ
Commonwealth Games
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2014 Glasgow Event
{{MedalBox|sport=Men's [[road bicycle racing]]|country={{GBR2}}|medals=
{{Medal|Comp|[[Olympic Games]]}}
{{Medal|Bronze|[[2012 Summer Olympics|2012 London]]|Event}}
{{Medal|Sport|Men's [[triathlon]]}}
{{Medal|Country|{{ENG}}}}
{{Medal|Comp|[[Commonwealth Games]]}}
{{Medal|Gold|[[2014 Commonwealth Games|2014 Glasgow]]|Event}}
}}

Where an athlete has competed for multiple countries or in multiple sports it will be necessary to use the Country or Sport Medal types, in addition to the main sport and country_code listings in the MedalTableTop template

 • Relevant country (or team) – This is usually the first section showing the person's relevant country (or team).
  • Country – Enter the country's three letter code in curly brackets (e.g. {{CHN}} ), including "the" where appropriate (e.g. the {{USA}}, the {{URS}}, the {{MHL}}, the {{UAE}}, the {{GBR}}, the {{BAH}}, the {{NED}}, the {{PHI}}, the {{SEY}}, the {{GAM}}, the {{SOL}}). In rare cases the correct input may be something else (e.g. a team name).
  • Independent - This is used for independent athletes.
 • Sport – This states the sport that the athlete is competing in (e.g. Women's swimming)

ตัวอย่าง

[แก้]

MedalTableTop

[แก้]

For competitors who have competed in the same sport for the same country, the templates should be ordered Sport, Country, Competition1, Award, Competition2, Award and so on.

Athlete name
Alt text for image
เหรียญรางวัล
Men's athletics
ตัวแทนของ ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
Olympic Games
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2000 Sydney 100 m
Commonwealth Games
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 2006 Melbourne 200 m
เหรียญทองแดง - อันดับที่ 3 2006 Melbourne 400 m
{{MedalTableTop |name=Athlete name |image=Example-serious.jpg |image_size=150px |alt=Alt text for image |sport=Men's [[sport of athletics|athletics]] |country_code=AUS |medals=
{{Medal|Competition|[[Olympic Games]]}}
{{Medal|Gold|[[2000 Summer Olympics|2000 Sydney]] | [[Athletics at the 2000 Summer Olympics – Men's 100 metres|100 m]] }}
{{Medal|Competition|[[Commonwealth Games]]}}
{{Medal|Silver|[[2006 Commonwealth Games|2006 Melbourne]] | [[Athletics at the 2006 Commonwealth Games|200 m]] }}
{{Medal|Bronze|2006 Melbourne | 400 m }}
}}
Example: Competitor who has won medals in different sports, competing for the same country
MedalCountry
เหรียญรางวัล
ตัวแทนของ  บริเตนใหญ่
Women's rowing
Olympic Games
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 2004 Athens Quadruple sculls
Women's track cycling
Olympic Games
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2008 Beijing Individual pursuit
{{MedalTableTop |country_code=GBR2 |medals=
{{Medal|Sport| Women's [[Rowing (sport)|rowing]] }}
{{Medal|Competition| [[Olympic Games]] }}
{{Medal|Silver| [[2004 Summer Olympics|2004 Athens]] | [[Rowing at the 2004 Summer Olympics - Women's quadruple sculls|Quadruple sculls]] }}
{{Medal|Sport| Women's [[track cycling]] }}
{{Medal|Competition| Olympic Games }}
{{Medal|Gold| [[2008 Summer Olympics|2008 Beijing]] | [[Cycling at the 2008 Summer Olympics - Women's individual pursuit|Individual pursuit]] }}
}}
For competitors who have won medals in different sports, competing for the same country, the templates should be ordered Country, Sport1, Competition, Award, Sport2, Competition, Award and so on. The example shown is based on Rebecca Romero.
Example: Competitor who has won medals in the same sport, competing for different countries
MedalCountry
เหรียญรางวัล
Women's badminton
Olympic Games
ตัวแทนของ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 1996 Atlanta Singles
ตัวแทนของ the ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 2004 Athens Singles
{{MedalTableTop |sport=Women's [[badminton]] |medals=
{{Medal|Competition| [[Olympic Games]] }}
{{Medal|Country | {{INA}} }}
{{Medal|Silver| [[1996 Summer Olympics|1996 Atlanta]] | [[Badminton at the 1996 Summer Olympics|Singles]] }}
{{Medal|Country | the {{NED}} }}
{{Medal|Silver| [[2004 Summer Olympics|2004 Athens]] | [[Badminton at the 2004 Summer Olympics - Women's singles|Singles]] }}
}}

For competitors who have won medals in the same sport at the same competition, competing for different countries, the templates should be ordered Sport, Competition, Country1, Award, Country2, Award and so on. The example shown is from Mia Audina.

MedalCountry
เหรียญรางวัล
Women's badminton
ตัวแทนของ ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก
Olympic Games
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 1996 Atlanta Singles
European Championships
เหรียญทองแดง - อันดับที่ 3 2002 Malmö Singles
ตัวแทนของ ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน
Olympic Games
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 2004 Athens Singles
{{MedalTableTop |sport=Women's [[badminton]] |medals=
{{Medal|Country | {{DEN}} }}
{{Medal|Competition| [[Olympic Games]] }}
{{Medal|Silver| [[1996 Summer Olympics|1996 Atlanta]] | [[Badminton at the 1996 Summer Olympics|Singles]] }}
{{Medal|Competition|[[European Badminton Championships|European Championships]] }}
{{Medal|Bronze| [[2002 European Badminton Championships|2002 Malmö]] | Singles }}
{{Medal|Country| {{SWE}} }}
{{Medal|Competition| [[Olympic Games]] }}
{{Medal|Silver| [[2004 Summer Olympics|2004 Athens]] | [[Badminton at the 2004 Summer Olympics - Women's singles|Singles]] }}
}}
For competitors who have won medals in the same sport at different competitions, competing for different countries, the templates should be ordered Sport, Country1, Competition1, Award, Competition2, Award, Country2, Competition1, Award and so on.
Example: Medal table embedded within an infobox
Allison Schmitt
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อเต็มAllison Rodgers Schmitt
ชื่อเล่น"Schmitty", "Al", "Allie"
ทีมชาติ สหรัฐ
เกิด (1990-06-07) มิถุนายน 7, 1990 (34 ปี)
Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.
ส่วนสูง6 ฟุต 1 นิ้ว (185 เซนติเมตร)
น้ำหนัก163 ปอนด์ (74 กิโลกรัม)
กีฬา
กีฬาว่ายน้ำ
ท่าว่ายFreestyle
สโมสรAnn Arbor Swim Club,
Club Wolverine,
Athens Bulldog Swim Club,
North Baltimore Aquatic Club
ทีมวิทยาลัยUniversity of Georgia
{{Infobox swimmer
| name      = Allison Schmitt
| image     = <!-- Only free-content images are allowed for depicting living people -- see [[WP:NONFREE]]. -->
| alt      =
| caption    =
| full_name   = Allison Rodgers Schmitt
| nicknames   = "Schmitty", "Al", "Allie"
| national_team = {{USA}}
| strokes    = [[Freestyle swimming|Freestyle]]
| club      = Ann Arbor Swim Club,<br />Club Wolverine,<br />Athens Bulldog Swim Club,<br />[[North Baltimore Aquatic Club]]
| collegeteam  = [[Georgia Bulldogs swimming and diving|University of Georgia]]
| birth_date   = {{Birth date and age|1990|6|7|mf=y}}
| birth_place  = [[Pittsburgh, Pennsylvania]], U.S.
| death_date   =
| death_place  =
| height     = 6 ft 1 in
| weight     = 163 lb
| show-medals  = yes
| medaltemplates =
{{MedalSport | Women's swimming }}
{{MedalCountry | the United States }}
{{MedalCount
| [[Swimming at the Summer Olympics|Olympic Games]] | 3 | 1 | 2
| [[FINA World Aquatics Championships|World Championships (LC)]] | 1 | 2 | 0
| [[FINA World Swimming Championships (25 m)|World Championships (SC)]] | 3 | 0 | 0
| [[Pan Pacific Swimming Championships|Pan Pacific Championships]] | 2 | 0 | 0
| total = yes
}}
{{MedalCompetition | [[Swimming at the Summer Olympics|Olympic Games]] }}
{{MedalGold | [[2012 Summer Olympics|2012 London]] | [[Swimming at the 2012 Summer Olympics – Women's 200 metre freestyle|200 m freestyle]] }}
{{MedalGold | 2012 London | [[Swimming at the 2012 Summer Olympics – Women's 4 × 200 metre freestyle relay|4×200 m freestyle]] }}
{{MedalGold | 2012 London | [[Swimming at the 2012 Summer Olympics – Women's 4 × 100 metre medley relay|4×100 m medley]] }}
{{MedalSilver | 2012 London | [[Swimming at the 2012 Summer Olympics – Women's 400 metre freestyle|400 m freestyle]] }}
{{MedalBronze | [[2008 Summer Olympics|2008 Beijing]] | [[Swimming at the 2008 Summer Olympics – Women's 4 × 200 metre freestyle relay|4×200 m freestyle]] }}
{{MedalBronze | 2012 London | [[Swimming at the 2012 Summer Olympics – Women's 4 × 100 metre freestyle relay|4×100 m freestyle]] }}
{{MedalCompetition | [[FINA World Aquatics Championships|World Championships (LC)]] }}
{{MedalGold | [[2011 World Aquatics Championships|2011 Shanghai]] | [[Swimming at the 2011 World Aquatics Championships – Women's 4 × 200 metre freestyle relay|4×200 m freestyle]] }}
{{MedalSilver | [[Swimming at the 2009 World Aquatics Championships|2009 Rome]] | [[Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Women's 200 metre freestyle|200 m freestyle]] }}
{{MedalSilver | 2009 Rome | [[Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Women's 4 × 200 metre freestyle relay|4×200 m freestyle]] }}
{{MedalCompetition | [[FINA World Swimming Championships (25 m)|World Championships (SC)]] }}
{{MedalGold | [[2012 FINA World Swimming Championships (25 m)|2012 Istanbul]] | [[2012 FINA World Swimming Championships (25 m) – Women's 200 metre freestyle|200 m freestyle]] }}
{{MedalGold | 2012 Istanbul | [[2012 FINA World Swimming Championships (25 m) – Women's 4 × 100 metre freestyle relay|4×100 m freestyle]] }}
{{MedalGold | 2012 Istanbul | [[2012 FINA World Swimming Championships (25 m) – Women's 4 × 200 metre freestyle relay|4×200 m freestyle]] }}
{{MedalCompetition | [[Pan Pacific Swimming Championships|Pan Pacific Championships]] }}
{{MedalGold | [[2010 Pan Pacific Swimming Championships|2010 Irvine]] | [[2010 Pan Pacific Swimming Championships – Women's 200 metre freestyle|200 m freestyle]] }}
{{MedalGold | 2010 Irvine | [[Swimming at the 2015 Pan American Games – Women's 4 × 200 metre freestyle relay|4×200 m freestyle]] }}
}}
For use within Infobox basketball biography, Infobox sportsperson, Infobox swimmer, Infobox track athlete, and other infobox template that support an "embed" function for the medal table. Formatting for the medal table embedded within an infobox generally follows the established formatting of the other examples provided, but duplicate wiki links for the sport name ("MedalSport") and represented country ("MedalCountry") may be eliminated within the embedded medal table.

MedalBox

[แก้]

Here is a basic demonstration of the MedalBox template usage:

International medals
Men's ice hockey
ตัวแทนของ ธงชาติแคนาดา แคนาดา
World Junior Championships
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2005 Grand Forks
เหรียญเงิน - รองชนะเลิศ 2004 Helsinki
World Junior U18 Championships
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2003 Yaroslavl
Eight Nations Cup
เหรียญทอง - ชนะเลิศ 2002 Slovakia
{{MedalBox|title=International medals|sport=Men's [[ice hockey]]|country={{ih|CAN}}|medals=
{{Medal|Competition|[[World Junior Ice Hockey Championships|World Junior Championships]]}}
{{Medal|Gold|[[2005 World Junior Ice Hockey Championships|2005 Grand Forks]]|}}
{{Medal|Silver|[[2004 World Junior Ice Hockey Championships|2004 Helsinki]]|}}
{{Medal|Competition|[[IIHF World U18 Championships|World Junior U18 Championships]]}}
{{Medal|Gold|[[2003 IIHF World U18 Championships|2003 Yaroslavl]]|}}
{{Medal|Competition|[[Ivan Hlinka Memorial Tournament|Eight Nations Cup]]}}
{{Medal|Gold|[[2002 Ivan Hlinka Memorial Tournament|2002 Slovakia]]|}}
}}

Historical templates

[แก้]
Deprecated TableTop templates
{{MedalTop}} and {{MedalTopPic}} – use {{MedalTableTop}} with {{Medal|Competition|Olympic Games}}
{{MedalTop3}} – (for Paralympic Games) use {{MedalTableTop}}
{{MedalTableTopPic}} – use {{MedalTableTop}} with the same parameters
Deprecated Competition templates
{{MedalOlympics}} – use {{Medal|Competition|Olympic Games}}
{{MedalParalympic}} – use {{Medal|Competition|Paralympic Games}}
{{MedalWorldChampionships}} – use {{Medal|Competition|World Championships}}
{{MedalEuropeanChampionships}} – use {{Medal|Competition|European Championships}}
Deprecated Medal templates
{{MedalGold}}
{{MedalSilver}}
{{MedalBronze}}
For competitions differing from Gold, Silver and Bronze terminology
{{MedalW}}
{{MedalRU}}
Alias for {{Medal|Sport}}
{{MedalSport}} – Use {{Medal|Sport|text}}.
Deprecated closing template
{{MedalBottom}} – table now automatically closes by using the |medals= parameter and moving two curly brackets to the end of the templates.