แม่แบบ:ราชสกุลรพีพัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชสกุลรพีพัฒน์
ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
COA-of-Rabibadhana.jpg

หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
โอรสธิดา
   หม่อมราชวงศ์เติมแสงไข รพีพัฒน์
   หม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี รพีพัฒน์
หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
โอรสธิดา
   หม่อมราชวงศ์วิภากร รพีพัฒน์
นัดดา
   หม่อมหลวงอิทธากร รพีพัฒน์
   หม่อมหลวงนิภาพร รพีพัฒน์
   หม่อมหลวงปกรวิช รพีพัฒน์
หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
โอรสธิดา
   หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์
   หม่อมราชวงศ์รพีพงศ์ รพีพัฒน์
   หม่อมราชวงศ์อัปษร รพีพัฒน์
นัดดา
   หม่อมหลวงศิริธิดา รพีพัฒน์
   หม่อมหลวงกฤติกา รพีพัฒน์
   หม่อมหลวงนพอร รพีพัฒน์
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์
โอรสธิดา
   หม่อมราชวงศ์มธุรา รพีพัฒน์
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
โอรสธิดา
   หม่อมราชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์
   หม่อมราชวงศ์พันธุ์รพี รพีพัฒน์
   หม่อมราชวงศ์ดิเรกฤทธิ์ รพีพัฒน์
   หม่อมราชวงศ์วินิตา รพีพัฒน์
   หม่อมราชวงศ์นิสากร รพีพัฒน์
นัดดา
   หม่อมหลวงรพีพโยม รพีพัฒน์