หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ประสูติ29 ตุลาคม พ.ศ. 2442
สิ้นชีพตักษัย19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 (78 ปี)
ชายาและหม่อมเริงจิตร์แจรง อาภากร (หย่า)
หม่อมหลวงสุมิตรา รพีพัฒน์(หย่า)
พระบุตรหม่อมราชวงศ์เติมแสงไข กรรณสูต
หม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี รพีพัฒน์
ราชสกุลรพีพัฒน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
นาวาเอก หม่อมเจ้าไขแสงระพี รพีพัฒน์
รับใช้ราชนาวีไทย
ชั้นยศ นาวาเอก

นาวาเอก[1] หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ (29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 มีโสทรอนุชาและโสทรภคินี 10 องค์ และมีขนิษฐาต่างพระมารดา 2 องค์

หม่อมเจ้าไขแสงรพี โปรดทรงม้า เล่นเทนนิส และออกสังคม หม่อมเจ้าไขแสงรพีเสกสมรสครั้งแรกกับเริงจิตร์แจรง อาภากร (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) มีธิดาคนเดียว คือ

ต่อมาทรงหย่าขาด และสมรสใหม่กับหม่อมหลวงสุมิตรา (ราชสกุลเดิม สุทัศน์; บุตรีของหม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์) ภายหลังทรงหย่ากัน มีโอรสคนเดียว คือ

 • หม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี สมรสกับสุนทรี (สกุลเดิม ศิริจิตต์) มีบุตรคนเดียว คือ
  • หม่อมหลวงสุพัฒรี รพีพัฒน์[2]

นาวาเอก หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 สิริชันษา 78 ปี

พระเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พระยศ[แก้]

พระยศทางทหาร[แก้]

 • 8 สิงหาคม พ.ศ. 2465: นายเรือเอก[9]
 • 13 เมษายน พ.ศ. 2466: นาวาตรี[10]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2497: นาวาโท[11]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2498: นาวาเอก[12]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 4 เล่ม 72 ตอนที่ 10 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2498
 2. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 3. ตติยจุลจอมเกล้าสืบสกุล สืบราชตระกูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ป.จ.ว. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF
 4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตอนที่ 61 เล่ม 59 หน้า 2288 ราชกิจจานุเบกษา 18 กันยายน 2485
 5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 58 ตอนที่ 3165 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กันยายน 2484
 6. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 หน้า 274 6 พฤษภาคม 2466 เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/D/274.PDF
 7. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัตยุบันฝ่ายหน้า ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 25 หน้า 1013 วันที่ 29 พฤศจิกายน 127
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายหน้า เล่ม 43 หน้า 3124 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2469
 9. พระราชทานยศทหารเรือ
 10. พระราชทานยศ
 11. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร