หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ไขแสงรพี รพีพัฒน์.jpg
ชายาและหม่อมเริงจิตร์แจรง อาภากร (หย่า)
หม่อมหลวงสุมิตรา รพีพัฒน์(หย่า)
พระบุตรหม่อมราชวงศ์เติมแสงไข กรรณสูต
หม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี รพีพัฒน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
ประสูติ29 ตุลาคม พ.ศ. 2442
สิ้นชีพตักษัย19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 (78 ปี)
นาวาเอก หม่อมเจ้าไขแสงระพี รพีพัฒน์
รับใช้ราชนาวีไทย
ชั้นยศRTN OF-5 (Captain).svg นาวาเอก

นาวาเอก[1] หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ (29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 มีโสทรอนุชาและโสทรภคินี 10 องค์ และมีขนิษฐาต่างพระมารดา 2 องค์

หม่อมเจ้าไขแสงรพี โปรดทรงม้า เล่นเทนนิส และออกสังคม หม่อมเจ้าไขแสงรพีเสกสมรสครั้งแรกกับเริงจิตร์แจรง อาภากร (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) มีธิดาคนเดียว คือ

ต่อมาทรงหย่าขาด และสมรสใหม่กับหม่อมหลวงสุมิตรา (ราชสกุลเดิม สุทัศน์; บุตรีของหม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์) ภายหลังทรงหย่ากัน มีโอรสคนเดียว คือ

 • หม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี สมรสกับสุนทรี (สกุลเดิม ศิริจิตต์) มีบุตรคนเดียว คือ
  • หม่อมหลวงสุพัฒรี รพีพัฒน์[2]

นาวาเอก หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 สิริชันษา 78 ปี

พระยศ[แก้]

 • พ.ศ. 2466 - นาวาตรี[3]
 • พ.ศ. 2498 - นาวาเอก[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 4 เล่ม 72 ตอนที่ 10 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2498
 2. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 3. พระราชทานยศ
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 5. ตติยจุลจอมเกล้าสืบสกุล สืบราชตระกูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ป.จ.ว. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF
 6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตอนที่ 61 เล่ม 59 หน้า 2288 ราชกิจจานุเบกษา 18 กันยายน 2485
 7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 58 ตอนที่ 3165 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กันยายน 2484
 8. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 46 หน้า 2926
 9. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 หน้า 274 6 พฤษภาคม 2466 เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/D/274.PDF
 10. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัตยุบันฝ่ายหน้า ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 25 หน้า 1013 วันที่ 29 พฤศจิกายน 127
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายหน้า เล่ม 43 หน้า 3124 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2469