แม่แบบ:กล่องข้อมูล รายการโทรทัศน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
หน้านี้กล่าวถึงรายการโทรทัศน์ สำหรับกล่องข้อมูลสำหรับรายการโทรทัศน์เฉพาะ ดูที่ แม่แบบ:Infobox product

กล่องข้อมูล รายการโทรทัศน์ ใช้ในการสร้างกล่องข้อมูล ซึ่งสรุปข้อมูลหลักของรายการโทรทัศน์หรือรายการอินเทอร์เน็ตและยังสามารถใช้สำหรับภาพยนตร์โทรทัศน์ได้อีกด้วย

การใช้งาน

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
เป็นที่รู้จักกันในชื่อ{{{alt_name}}}
ชื่อพื้นเมือง{{{native_name}}}
ประเภท{{{genre}}}
สร้างโดย{{{creator}}}
เค้าโครงจาก{{{based_on}}}
พัฒนาโดย{{{developer}}}
เขียนโดย{{{writer}}}
บทโดย{{{screenplay}}}
เนื้อเรื่องโดย{{{story}}}
กำกับโดย{{{director}}}
ผู้กำกับศิลป์{{{creative_director}}}
เสนอโดย{{{presenter}}}
แสดงนำ{{{starring}}}
กรรมการ{{{judges}}}
เสียงของ{{{voices}}}
บรรยายโดย{{{narrated}}}
ดนตรีโดย{{{theme_music_composer}}}
ธีมเปิด{{{opentheme}}}
ธีมปิด{{{endtheme}}}
ผู้ประพันธ์{{{composer}}}
ประเทศแหล่งกำเนิด{{{country}}}
ภาษาต้นฉบับ{{{language}}}
จำนวนฤดูกาล{{{num_seasons}}}
จำนวนตอน{{{num_episodes}}} ([[{{{list_episodes}}}|รายชือตอน]])
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิต{{{executive_producer}}}
ผู้อำนวยการสร้าง{{{producer}}}
บรรณาธิการข่าว{{{news_editor}}}
สถานที่ถ่ายทำ{{{location}}}
ผู้กำกับภาพ{{{cinematography}}}
แอนิเมเตอร์{{{animator}}}
ผู้ลำดับภาพ{{{editor}}}
กล้อง{{{camera}}}
ความยาวตอน{{{runtime}}}
บริษัทผู้ผลิต{{{company}}}
ผู้จำหน่าย{{{distributor}}}
งบประมาณ{{{budget}}}
ออกอากาศ
เครือข่าย{{{network}}}
ระบบภาพ{{{picture_format}}}
ระบบเสียง{{{audio_format}}}
ออกอากาศครั้งแรก{{{first_run}}}
ออกอากาศ{{{first_aired}}} –
{{{last_aired}}}
ลำดับเหตุการณ์
ก่อนหน้าโดย{{{preceded_by}}}
ติดตามโดย{{{followed_by}}}
การแสดงที่เกี่ยวข้อง{{{related}}}
แหล่งข้อมูลอื่น
[{{{website}}} {{{website_title}}}]
[{{{production_website}}} {{{production_website_title}}}]


{{กล่องข้อมูล รายการโทรทัศน์
| italic_title     = <!-- defaults to yes, if left blank -->
| image        = 
| image_upright    = 
| image_size      = 
| image_alt      = 
| caption       = 
| alt_name       = 
| native_name     = <!-- {{Infobox name module|language|title}} or {{Infobox name module|title}} -->
| genre        = <!-- Must be reliably sourced -->
| creator       = 
| based_on       = <!-- {{Based on|work|author}} -->
| inspired_by     = <!-- {{Based on|work|author}} -->
| developer      = 
| writer        = 
| screenplay      = 
| story        = 
| director       = 
| creative_director  = 
| presenter      = <!-- Organized by broadcast credit order, with new main cast added to the end of the list -->
| starring       = <!-- Organized by broadcast credit order, with new main cast added to the end of the list -->
| judges        = <!-- Organized by broadcast credit order, with new main cast added to the end of the list -->
| voices        = <!-- Organized by broadcast credit order, with new main cast added to the end of the list -->
| narrated       = 
| theme_music_composer = 
| opentheme      = 
| endtheme       = 
| composer       = 
| country       = 
| language       = 
| num_seasons     = <!-- Or num_series. Increment when new seasons/series begin. See template documentation for more info. -->
| num_episodes     = <!-- Value is incremented when new episodes air. See template documentation for more info. -->
| list_episodes    = 
| executive_producer  = 
| producer       = 
| news_editor     = <!-- Content editor or editors of a current affairs/political show such as Newsnight. -->
| location       = <!-- Nation the series was primarily filmed in, if different from the nation of origin. -->
| cinematography    = 
| animator       = 
| editor        = <!-- Film editors -->
| camera        = <!-- Either Single-camera or Multi-camera -->
| runtime       = <!-- Reliable source required -->
| company       = <!-- Production companies only -->
| distributor     = 
| budget        = 
| network       = 
| picture_format    = 
| audio_format     = 
| first_run      = <!-- The nation in which the series first aired, if different from country parameter -->
| first_aired     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} or |released= {{Start date|YYYY|MM|DD}}, but not both -->
| last_aired      = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| preceded_by     = 
| followed_by     = 
| related       = <!-- To be used only for remakes, spin-offs, and adaptations -->
| website       = <!-- Remove or comment out this parameter line completely if URL exists on or is moved to Wikidata; use |website_title= to change the display title. -->
| production_website  = <!-- use |production_website_title= to change the display title. -->
}}

พารามิเตอร์

Link people only if they have articles. For most of the fields below, if there are multiple entries, separate them using {{Plainlist}} or {{Unbulleted list}}. When adding data to fields, do not use small text as this reduces the size of the text to below 85% of the page font size. See Wikipedia:Manual of Style/Accessibility#Text for more information.

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
italic_title Set if the title should not be italicized.
name The name of the television program, film or miniseries, defaults to the page name. Set this parameter to change the infobox title if it should not be the page name. If set, use the full name and do not wikilink it.
image A suitable image relevant to the show. The image does not need to be wikilinked and should exclude "File:" e.g. Example.png Typically the image will be the series' title card, although this is not mandated. Free content should be used where available.
image_size Width of the image in pixels, excluding "px". If not specified the image width defaults to the value explained in |image_upright=. The size should not be set greater than 300px.
image_upright Use of this parameter is preferred to using |image_size=, as it allows auto-sizing of images according to user preferences. By default the infobox image scales to upright=1.13 (which is 1.13 × 220 px if the default thumbnail size has not been changed at Special:Preferences). The size should not be set to a value that would result in an image width greater than 300px. See help below for guidance on determining the value to be used.
image_alt Alt text, as required by MOS:ALT. It may include wikilinks.
caption A caption explaining the image. An image of the title card including the title logo, or the logo only, of the show does not need a caption.
alt_name An alternative name by which the television program is known.
native_name Insert the native title using the {{Infobox name module}} template if it is different from the displayed title; please visit that template's page for full instructions. This parameter is for the native title only, i.e. it should not be used to add translated titles to the infobox. Example: {{Infobox name module|ta|பாசமலர்}} will display the Tamil native name in the infobox – "ta" is the ISO 639 code for Tamil.
genre The genre of the show. Examples listed at Film and television genres. Link if an article is available. Genres must be reliably sourced.
creator The show's creator or creators. This should be used over |developer= if the show is based on original material i.e. Lost or Law & Order, unless a reliable source attributes a person with the title "creator".
based_on Insert the title of the source material and the name(s) of the source material writer(s). Use {{based on}} or similar formatting where possible. Use this field if a series is based on previously produced or published material, such as films, books, plays, articles, old screenplays etc, and is explicitly credited as such. Do not use this field where the source material is ambiguous or can not be reliably sourced. If a work was inspired by another, use |inspired_by=.
inspired_by Insert the title of the source material that inspired the series and the name(s) of the source material's writer(s). Use {{based on}} or similar formatting where possible. Use this field if a series is inspired by previously produced or published material, such as films, books, plays, articles, old screenplays etc, and is explicitly credited as such. Do not use this field where the source material is ambiguous or can not be reliably sourced. If a work was based on another, use |based_on=.
developer The show's developer or developers. This should be used over |creator= if the show is based on non-original material i.e. The Walking Dead or Smallville, unless a reliable source attributes a person with the title |developer=.
writer The show's writer or writers. Do not use if the show has many (5+) writers.
screenplay Used for television films. Insert the name(s) of the screenplay writer(s). Use this field instead of the normal writer field if films divide writing credits between screenplay and story writers. In addition, link each writer to their appropriate article if possible
story Used for television films. Insert the name(s) of the story writer(s). Use this field instead of the normal writer field if films divide writing credits between screenplay and story writers. In addition, link each writer to their appropriate article if possible.
director The show's director.
creative_director The show's creative director.
 • presenter
The show's presenters or hosts. Presenters are listed in original credit order followed by order in which new presenters joined the show. Years or seasons should not be included.
starring The show's starring cast. Cast are listed in original credit order followed by order in which new cast joined the show. Character names, years, or seasons should not be included.
judges If the show involves judges, list them here. Judges are listed in original credit order followed by order in which new judges joined the show. Years or seasons should not be included.
voices Any voice artists used in the show. Cast are listed in original credit order followed by order in which new cast joined the show. Character names, years, or seasons should not be included.
narrated The show's credited narrator(s) (if applicable). Years or seasons should not be included.
theme_music_composer The name of the composer of the show's theme music.
opentheme The name of the opening theme for the show.
endtheme The name of the ending theme for the show.
composer The principal composer or composers providing incidental music for the show's episodes.
country The show's country of origin. Do not use flag icons, as this places an unnecessary emphasis on nationality - see MOS:INFOBOXFLAG for a detailed rationale. Do not link to a country article, e.g., [[United States]], per WP:OVERLINK.
language The original language or languages of the show. Do not link to a language article, e.g., [[English language|English]], per WP:OVERLINK.
 • num_seasons
 • num_series
The number of seasons (US) or series (UK) produced. Use one or the other, not both. The parameter should only be incremented once the first episode of that season or series has aired, or if a reliable source confirms production has commenced. An inline citation is required if the total number of seasons produced is greater than the number aired.
num_episodes The number of episodes released. This parameter should only be incremented when new episodes air. An inline citation is required if the total number of episodes produced is greater than the number aired, such as in the case of a show being cancelled.
list_episodes If a Wikipedia "List of" article exists for the show's episodes, put its name here. Do not use a link (i.e. do not include [[ ]]).
Production-specific
executive_producer The executive producer or producers of the show.
producer The producer or producers of the show.
news_editor This field should be used to indicate the senior reporter who oversees the writing of news and magazine video content for a current affairs/political show such as Newsnight.
location Production location, i.e. where the show is/was primarliy shot. Leave blank if same as country of origin above.
cinematography The director of cinematography or lead cameraman.
animator The animator or animators of the show.
editor The film editor(s).
camera Either Single-camera or Multi-camera.
runtime Episode duration. Should not include commercials and should be approximated, e.g. "22–26 minutes" for most half-hour shows.
company The names of the production company or companies that funded/organized series production. Note: sub-contractors hired to perform production work, e.g. animation houses, special effects studios, post-production facilities etc. should not be included here, as this may create confusion about the nation(s) of origin. Instead, use sourced prose in the article's Production section to explain these details.
distributor The names of the original distribution company or companies.
budget Used for television films. The budget of the television film or miniseries.
Broadcast-specific
network The original network(s) on which the show has appeared. Do not add foreign broadcasters here. Use links if articles are available.
picture_format The video or film format in which the show is or was originally recorded or broadcast (Black and white, Film, 405-line, NTSC, PAL, SECAM, HDTV 720p, HDTV 1080i). Do not use "SDTV" as it is ambiguous. Note that aspect ratios (4:3, 16:9 etc) are not a format and should not be included.
audio_format The format in which the show's sound is broadcast (Monaural, Stereophonic, Surround).
first_run The country or region where the show was first broadcast. Omit if the same country as country of origin above or if the show has only been broadcast in one country or region. Do not link to a corresponding article per WP:OVERLINK.
 • first_aired
 • released
Date the show first aired on its original network (first_aired), or was released on streaming media sites such as Netflix (released). Only insert the date after it has happened. The parameter is not restricted to a "premiere" date. In the event a program airs a full "preview" episode on TV in advance of a premiere, that date should be used instead. Use {{Start date}} (e.g. {{Start date|1981|2|26}}) so that the date is included in the template's hCalendar microformat, and is properly formatted according to a reader's Wikipedia date and time preferences. Add |df=y if the article uses the dmy date format.
last_aired The first air date of the show's last episode on its original network. Use "present" if the show is ongoing or renewed and {{End date}} if the show is ended. Only insert the last episode's date after it has happened. In some cases the fate of a program might be uncertain, for example if there are no announcements that a show has been renewed. If such a program has not aired a new episode in 12 months, "present" can be changed to the date the last episode aired, using {{End date}}. This does not imply the series has been cancelled, rather that the program "last aired" on that date. This is to prevent programs from being listed as "present" in perpetuity. In the event that a program resumes airing after a long hiatus, such as more than 12 months between episodes or cancellation and subsequent renewal, the date is simply replaced with "present" to reflect the "current" status of the program.
Chronological
preceded_by If Show A was a predecessor of Show B, insert the name of Show A and production years − name in italics (linked if possible) followed by year-to-year in parentheses, e.g. ''[[That Ol' Show]]'' (1956–1957). This parameter should not be used to indicate a program that preceded another in a television lineup (i.e. the 8pm show vs the 8:30pm show), or to indicate what show replaced another in a specific time slot (ex: Temperatures Rising held the 8pm time slot before being replaced by Happy Days).
followed_by If Show A was a successor of Show B, insert the name of Show A and production years (as for |preceded_by= above). This parameter should not be used to indicate a program that followed another in a television lineup (i.e. the 8pm show vs the 8:30pm show), or to indicate what show replaced another in a specific time slot (ex: Temperatures Rising held the 8pm time slot before being replaced by Happy Days).
related Related TV shows, i.e. remakes, spin-offs, adaptations for different audiences, etc. For example, The Office (British TV series) and The Office (American TV series); The Upper Hand and Who's the Boss?; etc.. Note that simply sharing crossover episodes does not make series related.
External links
website The show's official website (usually hosted by the network or production company). Only enter the URL; Do not use {{URL}} as formatting is automatic. If the URL exists on Wikidata this field may be omitted. If the Wikidata URL is no longer valid, it may be suppressed by using |website=hide.
website_title The name of the official website. If omitted, the default title is 'Website'.
production_website A secondary official website (usually hosted by the network or production company). Only enter the URL; formatting is automatic. (Do not use {{URL}} in this parameter.)
production_website_title The name of the production website. If omitted, the default title is 'Production website'.

Controlling line-breaking in embedded bulletless lists

Template {{nbsp}} may be used with {{wbr}} and {{nowrap}} to control line-breaking in bulletless lists embedded in the infobox (e.g. cast and other credits lists), to prevent wrapped long entries from being confused with multiple entries. See Template:Wbr/doc#Controlling line-breaking in infoboxes for details.

แม่แบบ:Infobox Australian place/doc

ข้อมูลแม่แบบ

ตัวอย่าง

เฮาส์
House logo.svg
เป็นที่รู้จักกันในชื่อHouse, M.D.
ประเภท
 • ละครแพทย์
 • ละครตลกเสียดสี
สร้างโดยเดวิด ชอร์
แสดงนำ
ธีมเปิด"เทียร์ดรอป" โดยแมสซีฟแอตแทก
ผู้ประพันธ์
 • เจสัน เดอร์ลัตคา
 • จอน เอร์ลิช
ประเทศแหล่งกำเนิดสหรัฐ
ภาษาต้นฉบับอังกฤษ
จำนวนฤดูกาล8
จำนวนตอน177 (รายชือตอน)
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิต
 • พอล แอตทานาซีโอ
 • เคที เจคอบส์
 • เดวิด ชอร์
 • ไบรอัน ซิงเกอร์
 • ทอมัส แอล. มอแรน
 • รัสเซล เฟรนด์
 • แกร์เร็ต เลอร์เนอร์
 • เกร็ก ไยตาเนส
 • ฮิว ลอรี
ความยาวตอน42 นาที
บริษัทผู้ผลิต
ผู้จำหน่ายเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล เทเลวิชันดิสทริบิวชัน
ออกอากาศ
เครือข่ายฟ็อกซ์
ระบบภาพ
ออกอากาศ16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (2004-11-16) –
21 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 (2012-05-21)
ลำดับเหตุการณ์
การแสดงที่เกี่ยวข้องเนิส เจ็ฟฟรี
แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์
{{กล่องข้อมูล รายการโทรทัศน์
| italic_title    = no
| name        = เฮาส์
| image       = House logo.svg
| alt_name      = ''House, M.D.''
| genre       = {{Plainlist|
* ละครแพทย์
* ละครตลกเสียดสี
}}
| creator      = [[เดวิด ชอร์]]
| starring      = {{Plainlist|
* [[ฮิว ลอรี]]
* [[ลีซา เอเดลสตีน]]
* [[โอมาร์ เอพส์]]
* [[โรเบิร์ต ฌอน เลียวนาร์ด]]
* [[เจนนิเฟอร์ มอร์ริสัน]]
* [[เจสซี สเปนเซอร์]]
* [[ปีเตอร์ จาคอบสัน]]
* [[คาล เพนน์]]
* [[โอลิเวีย ไวลด์]]
* [[แอมเบอร์ แทมบลิน]]
* [[โอเด็ด แอนนาเบิล]]
* [[ชาร์ลิน ยี]]
}}
| opentheme     = "[[เทียร์ดรอป]]" โดย[[แมสซีฟแอตแทก]]
| composer      = {{Plainlist|
* เจสัน เดอร์ลัตคา
* จอน เอร์ลิช
}}
| country      = [[สหรัฐ]]
| language      = อังกฤษ
| num_seasons    = 8
| num_episodes    = 177
| list_episodes   = รายชื่อตอนเฮาส์
| executive_producer = {{Plainlist|
* พอล แอตทานาซีโอ
* เคที เจคอบส์
* เดวิด ชอร์
* ไบรอัน ซิงเกอร์
* ทอมัส แอล. มอแรน
* รัสเซล เฟรนด์
* แกร์เร็ต เลอร์เนอร์
* เกร็ก ไยตาเนส 
* ฮิว ลอรี
}}
| runtime      = 42 นาที
| company      = {{Plainlist|
* [[ฮีลแอนด์โทฟิมส์]]
* [[ชอร์ซีโปรดักชันส์]]
* [[แบดแฮตแฮร์รีโปรดักชันส์]]
* [[เอ็นบีซี ยูนิเวอร์แซลเทเลวิชันสตูดิโอส์]]<br>(2547–50)<br>(ฤดูกาลที่ 1–4)
* [[ยูนิเวอร์แซลมีเดียสตูดิโอส์]]<br>(2550–54)<br>(ฤดูกาลที่ 4–7)
* [[ยูนิเวอร์แซล เทเลวิชัน]]<br>(2554–55)<br>(ฤดูกาลที่ 8)
}}
| distributor    = [[เอ็นบีซียูนิเวอร์แซล เทเลวิชันดิสทริบิวชัน]]
| network      = [[บริษัทแพร่สัญญาณฟ็อกซ์|ฟ็อกซ์]]
| picture_format   = {{Plainlist|
* [[480i]]
* [[HDTV]] [[720p]]
}}
| audio_format    = 
| first_aired    = {{Start date|2004|11|16}}
| last_aired     = {{End date|2012|5|21}}
| related      = ''[[เนิส เจ็ฟฟรี]]''
| website      = https://web.archive.org/web/20120603011341/http://www.fox.com/house/
}}

Microformat

The HTML markup produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Classes

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

หมวดหมู่ติดตาม