แนวชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ภาพทวีปเอเชียใต้ในปัจจุบัน พื้นที่สีเทาหมายถึงดินแดนพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถาน

แนวชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน หรือที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่า "เขตแดนนานาชาติ" (IB) เป็นแนวชายแดนระหว่าง อินเดีย กับ ปากีสถาน ซึ่งกั้นระหว่าง รัฐปัญจาบ รัฐราชสถานและรัฐคุชราตของอินเดีย กับแคว้นปัญจาบและแคว้นซินดฮ์ของปากีสถาน แนวชายแดนดังกล่าวเป็นผลมาจากการแยกตัวของปากีสถานเมื่อปี ค.ศ. 1947