เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง
ราชวงศ์มังราย
ราชสกุลณ เชียงตุง
พระบิดาเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชยสสรพรหมลือ
พระมารดาเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง
อาชีพอาจารย์

เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง เจ้านายฝ่ายเหนือ สืบเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือสายนครเชียงตุงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ ราชวงศ์ทิพย์จักร หรือ ทิพย์จักราธิวงศ์ หรือ ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน เป็นราชวงศ์ที่ปกครองนครลำปาง นครเชียงใหม่ และนครลำพูน และราชวงศ์มังรายผ่านทางบิดาผู้เป็นเจ้าฟ้าเชียงตุง เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์[1]

ประวัติ[แก้]

เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง เป็นโอรสของ เจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชยสสรพรหมลือ กับ เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง (ราชสกุลเดิม ณ ลำปาง) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจาก วชิราวุธวิทยาลัย และได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ

การทรงงาน[แก้]

เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรขึ้น และในปี พ.ศ. 2553 - 2555 ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อจากนายกรณ์ จาติกวณิช

เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง มีบทบาทในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือสายนครเชียงตุง ต่อมาได้เป็นรองประธานมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ภายหลังการถึงแก่อนิจกรรมของ คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของฝ่ายเหนือ [2]

ราชตระกูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]