เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์
(โต บุนนาค)
เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์.jpg

สมุหราชองครักษ์
เกิด พ.ศ. 2394
เสียชีวิต 8 ตุลาคม พ.ศ. 2452 (58 ปี), เมืองเพชรบุรี
บิดา เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
มารดา ท่านผู้หญิงอ่วม สุรวงษ์ไวยวัฒน์
ภรรยา ท่านผู้หญิงตลับ สุรวงษ์วัฒนศักดิ์
บุตร/ธิดา พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค)
ฯลฯ

นายพลโท เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (นามเดิม: โต บุนนาค; พ.ศ. 2394 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2452) เป็นบุตรของเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) กับท่านผู้หญิงอ่วม สุรวงษ์ไวยวัฒน์ จบการศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่จากประเทศอังกฤษ

เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ. 2421 ในรัชกาลที่ 5 เป็นที่พระอมรวิสัยสรเดช ผู้บังคับการกองทหารปืนใหญ่ เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก ราชองครักษ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสีหราชเดโชชัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ อรรคยโสดมบรมนารถ วรุตมามาตยมหาเสนาบดี ยุทธวิธีสมันตเวท อนีกเดชกิติกำจร สุจริตสาธรมหาสวามิภักดิ ราชานุรักษธุรนิพัทธ ศรีรัตนไตรยสรณธาดา อุดมเมตยาชวาไศรย อภัยพิริยบรากรมพาหุ[1] ดำรงตำแหน่งสุดท้ายที่สมุหราชองครักษ์

เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ มีบุตรธิดารวม 27 คน

เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ ป่วยเป็นโรคหัวใจอ่อนมาหลายเดือน ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2452 ระหว่างตามเสด็จฯ เมืองเพชรบุรี ท่านเกิดอาการแน่นหน้าอก แพทย์ชาวตะวันตกจึงจัดยารักษา อาการก็สงบลง แล้วกลับกำเริบขึ้นเป็นระยะ จนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2452 เวลา 7 ทุ่ม 15 นาที อาการกลับทรุดลงอีก ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลา 7 ทุ่ม 40 นาที สิริอายุได้ 58 ปี วันต่อมาจึงเคลื่อนย้ายศพทางรถไฟกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ของท่าน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ มาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมบรรจุศพ[2] และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2455 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร[3] ตำแหน่งสุดท้ายคือสมุหราชองครักษ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ๑๐๐ ปีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานพระพุทธชินราชประจำปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัตนโกสินทรศก ๑๒๓, ดำรงวิทยา, 2548 ISBN 974-93740-5-3
  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมแลตั้งกรมพระองค์เจ้า เจ้าพระยา, เล่ม ๑๗, ตอนที่ ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๔๘๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวอสัญกรรม, เล่ม ๒๖, ตอนที่ ๐ ง, ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๕๖๑-๓
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์, เล่ม ๒๙, ตอนที่ ง, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๒๗๗-๙
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๙, ตอนที่ ๒๘, ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๕๗๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๒, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๖๔