อลิเนีย จี.222

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จี.222

อลิเนีย จี.222 (Alenia G.222) เป็นเครื่องบินลำเลียงแบบแรกเครื่องยนต์ 2 ใบพัดที่สร้างขึ้นในอิตาลี เครื่องต้นแบบ จี.222 บินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1970 และเริ่มสายการผลิตในวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1975

รายละเอียด จี.222[แก้]

เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๔ (บ.ล.๑๔)

 • ประเภท : เครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง
 • ผู้สร้าง : บริษัท ALENIA ประเทศอิตาลี
 • เครื่องยนต์ : T64-6E-P4D ชนิด Turboprop จำนวน ๒ เครื่อง
 • กางปีก : 28.8 เมตร 94 ฟุต 6 นิ้ว
 • ความยาว : 22.7 เมตร 74 ฟุต 1/2 นิ้ว
 • สูง : 9.8 เมตร 32 ฟุต
 • น้ำหนักตัวเปล่า : 14,500 กิโลกรัม (32,000 ปอนด์)
 • น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด : 26,500 กิโลกรัม (58,422 ปอนด์)
 • ภารกรรมบรรทุกสูงสุด : 9,000 กิโลกรัม
 • ความเร็วขั้นสูง : 540 กิโลเมตร/ชั่วโมง (336 ไมล์/ชั่วโมง)
 • อัตราเร็วเดินทาง : 360 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • อัตราไต่สูงสุด : 620 เมตร/นาที
 • อัตราไต่เมื่อใช้เครื่องยนต์เดียว : 125 เมตร/นาที
 • เพดานบินใช้งาน : 9,000 เมตร (29,525 ฟุต)
 • เพดานบิน : 16,400 ฟุต
 • ระยะทางวิ่งขึ้น 525 เมตร
 • พิสัยบิน : 2,950 กิโลเมตร เมื่อมีภารกรรมบรรทุก 5,000 กิโลกรัม
 • พิสัยบินไกลสุด : 4,950 กิโลเมตร เมื่อบรรทุกเชื้อเพลิงเต็มที่
 • ประจำการเมื่อ : พ.ศ. 2538
 • นามเรียกขาน : Cowboy

[1]

อ้างอิง[แก้]

 1. อภิวัตน์ โควินทรานนท์,อากาศยาน1979ฉบับเครื่องบิน,เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์,กรุงเทพ,2522