อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ
อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ
สารนิเทศภูมิหลัง
เกิดอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ
อาชีพนักแสดง ข้าราชการ
ปีที่แสดงพ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
ผลงานเด่นชาด จากภาพยนตร์ คนโขน (2554)

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ

ประวัติ[แก้]

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ มีชื่อเล่นว่า อาร์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฎศิลป์ไทยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าสู่วงการโดยมีความสามารถในการแสดงโขน ได้เข้าคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุดจองถนน รับบทพระ ในการแสดงชุด "โขนนางลอย" ที่จัดขึ้นตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง "คนโขน" ตามมา

การศึกษา[แก้]

ผลงาน[แก้]

ภาพยนตร์[แก้]

ละคร[แก้]

ละครเวที[แก้]

 • ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง "นางเสือง .......รับบท พ่อขุนผาเมือง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ละครร้อง เรื่อง "สาวเครือฟ้า" รับบท ร้อยตรีพร้อม ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 • ละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง "ศรีธรรมาโศกราช" รับบท อัศมาหรา ณ โรงละครแห่งชาติ 2561
 • ละครปรีดาลัย เรื่อง "ตุ๊กตายอดรัก" รับบท หลวงวิเชียร ณ โรงละครอักษรา คิงเพาว์เวอร์ 2561

ตำแหน่ง/หน้าที่[แก้]

 • นักแสดงโขนรามคำแหง ปี 2547-2549
 • สมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ปี 2553
 • สมาชิกสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
 • นักแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ชุดนางลอย ปี 2555
 • นิสิตฝึกงาน ตำแหน่งนาฏยศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2555
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2556
 • นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2558
 • นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2559
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2560
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2563

รางวัล[แก้]

 • รับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2551
 • รับรางวัลผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2548 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
 • รับรางวัลผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2547 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์ 4 ภาค “จตุรทิศนิรมิตนาฏกรรม” จัดโดย คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2547
 • เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ลีลาศ ปี 2546

อ้างอิง[แก้]