องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน (จังหวัดสกลนคร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระวังสับสนชื่อคล้ายกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด65 ตร.กม. (25 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด8,726 คน คน
 • ความหนาแน่น134.24 คน/ตร.กม. (347.7 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.หนองแปน
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีลักษณะเป็นที่สูงทางด้านเหนือในระดับความสูง 190 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนทางตอนกลาง และทางใต้ของตำบล เป็นที่ลุ่ม ในระดับความสูง 177 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา ทำสวน ทำไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเจริญศิลป์ตาม ถนนสายหนองแปน - โคกคอน-เจริญศิลป์ ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร และตามถนนสายหนองแปน – สว่างแดนดิน- เจริญศิลป์ ระยะทาง 47 กิโลเมตร

 ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแปน แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเขตปกครองของตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ต่อมาทางราชการได้แบ่งแยกท้องที่ตำบลโกคสีออกมาจัดตั้งเป็นตำบลหนองแปน เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[1] โดยมีฐานะเป็น สภาตำบลหนองแปน จนได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน[2] มาจนปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแปนทั้งตำบล ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่[3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองแปน
 • หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
 • หมู่ที่ 3 บ้านคำเจริญ
 • หมู่ที่ 4 บ้านดงสง่า
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวลใน
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาสีนวลนอก
 • หมู่ที่ 7 บ้านดงพัฒนา
 • หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาสีนวลน้อย
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองแปนน้อย
 • หมู่ที่ 11 บ้านนาสีนวลใต้

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง[4]

 1. โรงเรียนเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 แห่ง

 1. โรงเรียนบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4
 2. โรงเรียนบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9
 3. โรงเรียนบ้านหนองแปน หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ๓ ศูนย์

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

สถาบันและองค์การศาสนา[แก้]

วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง

 1. วัดป่าบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2
 2. วัดป่าคำเจริญ หมู่ที่ 3
 3. วัดครองธรรมมิการาม หมู่ที่ 4
 4. วัดศรีกมโลวาส หมู่ที่ 6
 5. วัดป่าโนนชาด หมู่ที่ 7
 6. วัดศิริวรรณ หมู่ที่ 8
 7. วัดบูรพาราม หมู่ที่ 9
 8. วัดสามัคคีวราราม หมู่ที่ 10
 9. วัดศิริวราราม หมู่ที่ 11

การสาธารณสุข[แก้]

โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

 อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอสว่างแดนดิน...............PDFราชกิจจานุเบกษา 97.(159):3497-3499. 14 ตุลาคม 2523
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (52 ง):267. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหนองแปน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://sakonnakhon.kapook.com/%E(ม.ป.ป.). สืบค้น 17 ธันวาคม 2560.
 4.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน จังหวัดสกลนคร. "เกี่ยวกับหน่วยงาน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.obtnongpan.go.th/%E099.htmlม.ป.ป.: สืบค้น 17 ธันวาคม 2560.