หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 5
หม่อมพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์.jpg
สวามีหม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม (2464–2476)
หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล (2476–2492)[1]
พระบุตรหม่อมราชวงศ์นภาจรี ทองแถม
หม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
ประสูติ18 มกราคม พ.ศ. 2441
สิ้นชีพิตักษัย22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (69 ปี)

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล (ราชสกุลเดิม รพีพัฒน์; 18 มกราคม พ.ศ. 2441 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา มีโสทรขนิษฐาและโสทรอนุชา 10 องค์ และมีขนิษฐาต่างพระมารดา 2 องค์

เสกสมรส[แก้]

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพเสกสมรสกับหม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2464 และทรงหย่าในเวลาต่อมา มีธิดาคนเดียว คือหม่อมราชวงศ์นภาจรี (สมรสกับเด็ดดวง บุนนาคและสมใจ สิริสิงห) มีบุตร-ธิดา คือ นภดล บุนนาค, ดัชนี วิไลวัลย์, สุทธาจรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, นภาจร สิริสิงห และนันทินี โท

ต่อมาเสกสมรสกับหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เมื่อปี พ.ศ. 2476 มีธิดาคนเดียว คือหม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล

หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 สิริชันษา 69 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น. อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556, หน้า 283
  2. ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 37 หน้า 2806 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2463 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/2802_1.PDF