หมิงฉือลู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หมิงฉือลู่ (จีนตัวย่อ: 明实录; จีนตัวเต็ม: 明實錄) เป็นหนังสือรายปีเกี่ยวกับจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368–1644) เป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแหล่งเดียวของราชวงศ์หมิง นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่เห็นว่า หนังสือชุดนี้ "มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบสร้างสังคมและการเมืองหมิงขึ้นใหม่ในทางประวัติศาสตร์"[1] หลังราชวงศ์หมิงล่มสลายแล้ว ราชวงศ์ชิงใช้หนังสือชุดนี้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการจัดทำ หมิงฉือ[2]

ในประเทศไทยมีการแปล หมิงฉือลู่ และ ชิงฉือลู่ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสยาม ออกเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2549 ใช้ชื่อว่า หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตอนว่าด้วยสยาม[3]

แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์[แก้]

ฉือลู่ สำหรับจักรพรรดิแต่ละพระองค์นั้น สำนักประวัติศาสตร์ที่เน่ย์เก๋อแต่งตั้งขึ้นจะเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นหลังจากจักรพรรดิพระองค์นั้นสวรรคต โดยใช้แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายประเภท เช่น[4]

  1. ฉี่จฺวีจู้ (起居注) เป็นบันทึกพระราชกิจและพระราชดำรัสรายวันของจักรพรรดิในราชสำนัก
  2. รื่อลี่ (日曆) เป็นเอกสารที่คณะกรรมการชุดหนึ่งจัดทำขึ้นโดยใช้บันทึกรายวันและงานเขียนอื่น ๆ เป็นแหล่งข้อมูล เอกสารเหล่านี้มีความเห็นยุติตรงกันว่าเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียบเรียง ฉือลู่
  3. แหล่งข้อมูลอื่น เช่น เอกสารที่รวบรวมจากศูนย์มณฑล และคัดออกมาจากเอกสารราชการ เช่น ฎีกา หนังสือจากเสนาบดี และกิจจานุเบกษาของนครหลวง

รายชื่อ[แก้]

ฉือลู่ จักรพรรดิ
ไท่จู่ฉือลู่ (太祖實錄) จักรพรรดิหมิงไท่จู่ หรือรู้จักกันในชื่อ จักรพรรดิหงอู่[2]
ไท่จงฉือลู่ (太宗實錄) จักรพรรดิหมิงไท่จง หรือรู้จักกันในชื่อ จักรพรรดิหย่งเล่อ (รวมถึงจักรพรรดิรัชกาลก่อนอย่างจักรพรรดิเจี้ยนเหวินด้วย)[2]
เหรินจงฉือลู่ (仁宗實錄) จักรพรรดิหมิงเหรินจง หรือรู้จักกันในชื่อ จักรพรรดิหงซี[2]
เซฺวียนจงฉือลู่ (宣宗實錄) จักรพรรดิหมิงเซฺวียนจง หรือรู้จักกันในชื่อ จักรพรรดิเซฺวียนเต๋อ[2]

อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

  1. Wade 2005, p. 3.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Dreyer 2007, 217–218.
  3. พิภู บุษบก (2017). "แนะนำหนังสือ". วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 39 (1): 288–294.
  4. Wade 2005, p. 4.

แหล่งข้อมูล[แก้]

อ่านเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]