หนังสือพระวรสารฉบับตัดตอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วรรณกรรมคริสต์ศาสนา
หนังสือพระวรสารฉบับตัดตอน
Evangeliary

หน้าหนึ่งจากหนังสือ “หนังสือพระวรสารฉบับตัดตอนเอกมงด์”, ค.ศ. 975
หนังสือพระวรสาร

หนังสือพระวรสารฉบับตัดตอน (ละติน: Evangeliarium พหูพจน์ Evangiliaria, อังกฤษ: Evangeliary) เป็นประเภทของวรรณกรรมคริสต์ศาสนา ที่มีเนื้อหาเฉพาะบางส่วนที่มาจากพระวรสารกฎบัตรสี่ฉบับของพันธสัญญาใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอ่านระหว่างพิธีมิสซา ซึ่งแตกต่างจากหนังสือพระวรสารที่จะมีเนื้อหาของพระวรสารกฎบัตรทั้งสี่ฉบับโดยสมบูรณ์ โดยไม่มีอ้างอิงไปถึงวันที่ใช้ในการทำคริสต์ศาสนพิธี

อ้างอิง[แก้]

  • Public Domain Herbermann, Charles, บ.ก. (1913). "Evangeliarium". สารานุกรมคาทอลิก. New York: Robert Appleton Company.

ดูเพิ่ม[แก้]