สเกลพายุหมุนเขตร้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

พายุหมุนเขตร้อนจะถูกจัดระดับความรุนแรงอย่างเป็นทางการโดยการวัดลมที่หมุนเวียน ณ บนิเวณศูนย์กลางของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากการจัดระดับความรุนแรงของพายุจะกระทำโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยา แต่บางเครื่องวัดจะมีการวัดที่แตกต่างออกไปเช่น วัดพลังงานสะสมพายุหมุนเขตร้อน (Accumulated cyclone energy), ดัชนีการสูญเสียพลังงาน, ดัชนีพลังงานแบบบูรณาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และดัชนีความรุนแรงพายุเฮอร์ริเคน (Hurricane Severity Index)

พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกจะใช้การจัดระดับความรุนแรงตามสเกลเฮอร์ริเคนของแซฟเฟอร์-ซิมป์สัน ส่วนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือจะใช้การจัดระดับความรุนแรงตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาค (RSMC) ในนิวเดลี, อินเดีย จะใช้สเกลที่แตกต่างออกไปเพื่อประเมินความเร็วลมสูงสุดของพายุหมุนเขตร้อน ส่วนในซีกโลกใต้ ศูนย์พยากรณ์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศส ในเรอูว์นียงจะใช้สเกลวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย ส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียและ RSMC ใน นานดี, ฟิจิ จะใช้สเกลความรุนแรงพายุหมุนเขตร้อนของออสเตรเลีย

คำนิยามของความเร็วลมตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้ไว้คือ คือเฉลี่ยของความเร็วลมสูงสุด 10 นาที ที่ความสูง 10 ม. (33 ฟุต) อย่างไรก็ตามสเกลเฮอร์ริเคนของแซฟเฟอร์-ซิมป์สัน จะใช้การวัดความเร็วลมสูงสุดใน 1 นาที ที่ความสูง 10 ม. (33 ฟุต)[1][2] และสเกลที่ RSMC นิวเดลี ใช้คือเวลาเฉลี่ย 3 นาที และออสเตรเลียจะใช้ค่าลมกรรโชกสูงสุดเฉลี่ยใน 10 นาที[3][4] จึงทำให้การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของแต่ละแอ่งนั้นเป็นไปโดยยาก

โดยพายุหมุนเขตร้อนจะเริ่มถูกตั้งชื่อเมื่อมีความเร็วลมมากกว่า 35 นอต (40 ไมล์/ชม. หรือ 65 กม./ชม.)

ระดับความรุนแรง[แก้]

มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก[แก้]

มาตราเฮอร์ริเคนแซฟเฟอร์–ซิมป์สัน
ประเภท ความเร็วลม
ห้า ≥70 ม./ว., ≥137 นอต
≥157 ไมล์/ชม., ≥252 กม./ชม.
สี่ 58–70 ม./ว., 113–136 นอต
130–156 ไมล์/ชม., 209–251 กม./ชม.
สาม 50–58 ม./ว., 96–112 นอต
111–129 ไมล์/ชม., 178–208 กม./ชม.
สอง 43–49 ม./ว., 83–95 นอต
96–110 ไมล์/ชม., 154–177 กม./ชม.
หนึ่ง 33–42 ม./ว., 64–82 นอต
74–95 ไมล์/ชม., 119–153 กม./ชม.
การจำแนกเพิ่มเติม
พายุ
โซนร้อน
18–32 ม./ว., 34–63 นอต
39–73 ไมล์/ชม., 63–118 กม./ชม.
พายุ
ดีเปรสชัน
≤17 ม./ว., ≤33 นอต
≤38 ไมล์/ชม., ≤62 กม./ชม.


มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก[แก้]

RSMC โตเกียว
มาตราความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน
ประเภท ความเร็วลมต่อเนื่อง
พายุไต้ฝุ่นรุนแรง ≥105 นอต
≥194 กม./ชม.
พายุไต้ฝุ่นกำลังแรงมาก 85–104 นอต
157–193 กม./ชม.
พายุไต้ฝุ่น 64–84 นอต
118–156 กม./ชม.
พายุโซนร้อนกำลังแรง 48–63 นอต
89–117 กม./ชม.
พายุโซนร้อน 34–47 นอต
62–88 กม./ชม.
พายุดีเปรสชันเขตร้อน ≤33 นอต
≤61 กม./ชม.

มหาสมุทรอินเดียเหนือ[แก้]

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย
มาตราความรุนแรงพายุหมุนเขตร้อน
ประเภท ความเร็วลมเฉลี่ย
(เฉลี่ย 3 นาที)
พายุซูเปอร์ไซโคลน >120 นอต
>222 กม./ชม.
พายุไซโคลน
กำลังแรงอย่างมาก
90–119 นอต
166–221 กม./ชม.
พายุไซโคลน
กำลังแรงมาก
64–89 นอต
118–165 กม./ชม.
พายุไซโคลน
กำลังแรง
48–63 นอต
88–117 กม./ชม.
พายุไซโคลน 34–47 นอต
62–87 กม./ชม.
ดีเปรสชันหมุนเร็ว 28–33 นอต
52–61 กม./ชม.
ดีเปรสชัน ≤27 นอต
≤51 กม./ชม.

มหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้[แก้]

มหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้
มาตราความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน
ประเภท ลมเฉลี่ย
พายุไซโคลนรุนแรงมาก >115 นอต
>212 กม./ชม.
พายุไซโคลนรุนแรง 90–115 นอต
166–212 กม./ชม.
พายุไซโคลน 64–89 นอต
118–165 กม./ชม.
พายุโซนร้อนกำลังแรง 48–63 นอต
89–117 กม./ชม.
พายุโซนร้อน
กำลังปานกลาง
34–47 นอต
63–88 กม./ชม.
พายุดีเปรสชันเขตร้อน 28–33 นอต
51–62 กม./ชม.
หย่อมความกดอากาศต่ำ
เขตร้อน
<28 นอต
<50 กม./ชม.

ออสเตรเลียและฟิจิ[แก้]

มาตราความรุนแรงพายุหมุนเขตร้อนของออสเตรเลีย
ระดับ ลมเฉลี่ย ลมกระโชก
ห้า >107 นอต
>200 กม./ชม.
>151 นอต
>279 กม./ชม.
สี่ 86-107 นอต
160-200 กม./ชม.
122-151 นอต
225-279 กม./ชม.
สาม 64-85 นอต
118-159 กม./ชม.
90-121 นอต
165-224 กม./ชม.
สอง 48-63 นอต
89-117 กม./ชม.
68-89 นอต
125-164 กม./ชม.
หนึ่ง 34-47 นอต
63-88 กม./ชม.
49-67 นอต
91-125 กม./ชม.
ความกดอากาศต่ำ
เขตร้อน
<34 นอต
<63 กม./ชม.
<49 นอต
<91 กม./ชม.

ตารางเปรียบเทียบ[แก้]

ตารางเปรียบเทียบความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน[5][6]
มาตรา
โบฟอร์ต
ลมเฉลี่ยใน 1 นาที ลมเฉลี่ยใน 10 นาที แปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือและ
แอตแลนติกเหนือ
NHC/CPHC
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ
JTWC
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ
JMA
มหาสมุทรอินเดียเหนือ
IMD
มหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้
MF
ออสเตรเลียและแปซิฟิกใต้
BOM/FMS[4]
0–7 <32 นอต (37 ไมล์/ชม.; 59 กม./ชม.) <28 นอต (32 ไมล์/ชม.; 52 กม./ชม.) พายุดีเปรสชันเขตร้อน พายุดีเปรสชันเขตร้อน พายุดีเปรสชันเขตร้อน พายุดีเปรสชัน พื้นที่ของอากาศแปรปรวน การแปรปรวนของลมในเขตร้อน/
พายุดีเปรสชันเขตร้อน/
บริเวณความกดอากาสต่ำเขตร้อน
7 33 นอต (38 ไมล์/ชม.; 61 กม./ชม.) 28–29 นอต (32–33 ไมล์/ชม.; 52–54 กม./ชม.) พายุดีเปรสชันหมุนเร็ว การแปรปรวนของลมในเขตร้อน
8 34–37 นอต (39–43 ไมล์/ชม.; 63–69 กม./ชม.) 30–33 นอต (35–38 ไมล์/ชม.; 56–61 กม./ชม.) พายุโซนร้อน พายุโซนร้อน พายุดีเปรสชันเขตร้อน
9–10 38–54 นอต (44–62 ไมล์/ชม.; 70–100 กม./ชม.) 34–47 นอต (39–54 ไมล์/ชม.; 63–87 กม./ชม.) พายุโซนร้อน พายุไซโคลน พายุโซนร้อนกำลังปานกลาง พายุไซโคลน
ระดับ 1
11 55–63 นอต (63–72 ไมล์/ชม.; 102–117 กม./ชม.) 48–55 นอต (55–63 ไมล์/ชม.; 89–102 กม./ชม.) พายุโซนร้อนกำลังแรง พายุไซโคลนกำลังแรง พายุโซนร้อนกำลังแรง พายุไซโคลน
ระดับ 2
12+ 64–71 นอต (74–82 ไมล์/ชม.; 119–131 กม./ชม.) 56–63 นอต (64–72 ไมล์/ชม.; 104–117 กม./ชม.) พายุเฮอร์ริเคนระดับ 1 พายุไต้ฝุ่น
72–82 นอต (83–94 ไมล์/ชม.; 133–152 กม./ชม.) 64–72 นอต (74–83 ไมล์/ชม.; 119–133 กม./ชม.) พายุไต้ฝุ่น พายุไซโคลน
กำลังแรงมาก
พายุไซโคลน พายุไซโคลนกำลังแรง
ระดับ 3
83–95 นอต (96–109 ไมล์/ชม.; 154–176 กม./ชม.) 73–83 นอต (84–96 ไมล์/ชม.; 135–154 กม./ชม.) พายุเฮอร์ริเคนระดับ 2
96–97 นอต (110–112 ไมล์/ชม.; 178–180 กม./ชม.) 84–85 นอต (97–98 ไมล์/ชม.; 156–157 กม./ชม.) พายุเฮอร์ริเคนขนาดใหญ่ระดับ 3
98–112 นอต (113–129 ไมล์/ชม.; 181–207 กม./ชม.) 86–98 นอต (99–113 ไมล์/ชม.; 159–181 กม./ชม.) พายุไซโคลนกำลังแรงมาก พายุไซโคลนรุนแรง พายุไซโคลนกำลังแรง
ระดับ 4
113–122 นอต (130–140 ไมล์/ชม.; 209–226 กม./ชม.) 99–107 นอต (114–123 ไมล์/ชม.; 183–198 กม./ชม.) พายุเฮอร์ริเคนขนาดใหญ่ระดับ 4
123–129 นอต (142–148 ไมล์/ชม.; 228–239 กม./ชม.) 108–113 นอต (124–130 ไมล์/ชม.; 200–209 กม./ชม.) พายุไซโคลนกำลังแรง
ระดับ 5
130–136 นอต (150–160 ไมล์/ชม.; 240–250 กม./ชม.) 114–119 นอต (131–137 ไมล์/ชม.; 211–220 กม./ชม.) พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่น พายุซูเปอร์ไซโคลน พายุไซโคลนรุนแรงมาก
>137 นอต (158 ไมล์/ชม.; 254 กม./ชม.) >120 นอต (140 ไมล์/ชม.; 220 กม./ชม.) พายุเฮอร์ริเคนขนาดใหญ่ระดับ 5

อ้างอิง[แก้]

  1. Tropical Cyclone Weather Services Program (2006-06-01). "Tropical cyclone definitions" (PDF). National Weather Service. http://www.weather.gov/directives/sym/pd01006004curr.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-11-30. 
  2. Federal Emergency Management Agency (2004). "Hurricane Glossary of Terms". Archived from the original on 2005-12-14. http://web.archive.org/web/20051214034332/http://www.fema.gov/hazards/hurricanes/hurglos.shtm. เรียกข้อมูลเมื่อ 2006-03-24. 
  3. "Tropical Cyclone Operational Plan for the North Indian Ocean". World Meteorological Organization. 2008. http://www.imd.gov.in/section/nhac/dynamic/TCP-21.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 2009-07-19. 
  4. 4.0 4.1 "Tropical Cyclone Operational plan for the South Pacific & South-east Indian Ocean" (PDF). World Meteorological Organization. 2008. http://www.wmo.ch/pages/prog/www/tcp/documents/TCP24-English2008.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 2008-07-03.  อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "TCOP" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  5. National Hurricane Center. Subject: A1) "What is a hurricane, typhoon, or tropical cyclone?" Retrieved on 2008-02-25.
  6. Bureau of Meteorology. "Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting". Retrieved on 2008-02-25.