สุลต่านฮะมัด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สุลต่านฮะมัด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 1
สุลต่านกับยังดีเปอร์ตวนแห่งรัฐเกอดะฮ์ดารุลอามาน
ครองราชย์ค.ศ.1706-1710
ก่อนหน้าสุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์ แห่งรัฐเกดะห์
ถัดไปสุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2
สวรรคต15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1710
อิสตานาบากินดา, โกตาบูกิตปีนัง
ฝังพระศพสุสานหลวงลังการ์
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
อัลมัรฮูม บูกิต ปีนัง อัษษานี
ราชวงศ์รัฐเกอดะฮ์
พระราชบิดาสุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์ แห่งรัฐเกดะห์
พระราชมารดาวันนัง มัซ
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี

สุลต่านฮะม้ด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 1 เป็นสุลต่านแห่งรัฐเกอดะฮ์องค์ที่ 18 ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1706–1709 พระบิดาของพระองค์ชื่อสุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์