สุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์ แห่งรัฐเกอดะฮ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์ แห่งรัฐเกอดะฮ์
สุลต่านกับยังดีเปอร์ตวนแห่งรัฐเกอดะฮ์ดารุลอะมาน
ครองราชย์ค.ศ. 1698-1706
ก่อนหน้าสุลต่านอัดอัลเลาะห์ มูฮัมหมัด ชาห์ที่ 2
ถัดไปสุลต่านฮะมัด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 1
สวรรคต22 กันยายน ค.ศ. 1706
อิสตานาบากินดา, โกตาบูกิตปีนัง
ฝังพระศพสุสานหลวงลังการ์
คู่อภิเษกวันนัง มัซ
พระมเหสีองค์ที่สอง
พระราชบุตรสุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2
สุลต่านฮะมัด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 1
ตุนกู ไอชะฮ์
พระนามหลังสวรรคต
อัลมัรฮูม บูกิตปีนัง อัษษานี
ราชวงศ์รัฐเกอดะฮ์
พระราชบิดาสุลต่านอัดอัลเลาะห์ มูฮัมหมัด ชาห์ที่ 2
พระราชมารดาตุนกู มาเฮรัน
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี

สุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์ แห่งรัฐเกอดะฮ์ พระองค์เป็นสุลต่านองค์ที่ 17 แห่งรัฐเกอดะฮ์พระองค์ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1698–1706 ครองราชย์ได้ 8 ปี