สุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2
อัลอะซีซุลมุลก์ อัลเกาะดีร อัลฆอลิบ เฆาะรุลมัฆลูบุสสุลต่าน เคาะลีฟะตุลลอฮ์ อะลาดาอิเราะ เกอดะฮ์
สุลต่านกับยังดีเปอร์ตวนแห่งรัฐเกอดะฮ์ดารุลอะมาน
ครองราชย์ค.ศ. 1710-1778
ก่อนหน้าสุลต่านฮะมัด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 1
ถัดไปสุลต่านอับดุลเลาะห์ มูคาร์ราม ชาห์
คู่อภิเษกนังเจ๊ะ ปวน ปาดูกา บนดา
ตุนกู ปูตรี
พระมเหสีองค์ที่สาม
พระมเหสีองค์ที่สี่
พระราชบุตรตุนกู ลง ปูตรา ชาฮ์
ตุนกู มังกู ปูตรา
สุลต่านอับดุลเลาะห์ มูคาร์ราม ชาห์
ซีอัดดีน มูคาร์ราม ชาฮ์ที่ 2 แห่งรัฐเกอดะฮ์
ตุนกู ราฮีมา
ตุนกู ดายัง
พระนามหลังสิ้น
อัลมัรฮูม โกตาสตาร์ อัลเอาวัล
ราชวงศ์รัฐเกอดะฮ์
พระราชบิดาสุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์ แห่งรัฐเกอดะห์
พระราชมารดาวันนัง มัซ
สวรรคต23 กันยายน ค.ศ. 1778
อิสตานาบากินดา, อาโลร์เซอตาร์
ฝังพระศพสุสานหลวงลังการ์
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี

สุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2 เป็นสุลต่านองค์ที่ 19 แห่งรัฐเกอดะฮ์ พระองค์ก่อตั้งเมืองอลอร์สตาร์ พระองค์ครองราชย์ 68 ปี ยาวนานที่สุดในบรรดาสุลต่านมาเลเซีย นอกจากนี้พระองค์ยังซ่อมพระราชวังที่ถูกโจมตีโดยชาวบูกิส พระองค์เป็นบุตรของสุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์