สุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2
อัลอะซีซุลมุลก์ อัลเกาะดีร อัลฆอลิบ เฆาะรุลมัฆลูบุสสุลต่าน เคาะลีฟะตุลลอฮ์ อะลาดาอิเราะ เกอดะฮ์
สุลต่านกับยังดีเปอร์ตวนแห่งรัฐเกอดะฮ์ดารุลอะมาน
ครองราชย์ค.ศ. 1710-1778
ก่อนหน้าสุลต่านฮะมัด ทาจุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 1
ถัดไปสุลต่านอับดุลเลาะห์ มูคาร์ราม ชาห์
สวรรคต23 กันยายน ค.ศ. 1778
อิสตานาบากินดา, อาโลร์เซอตาร์
ฝังพระศพสุสานหลวงลังการ์
คู่อภิเษกนังเจ๊ะ ปวน ปาดูกา บนดา
ตุนกู ปูตรี
พระมเหสีองค์ที่สาม
พระมเหสีองค์ที่สี่
พระราชบุตรตุนกู ลง ปูตรา ชาฮ์
ตุนกู มังกู ปูตรา
สุลต่านอับดุลเลาะห์ มูคาร์ราม ชาห์
ซีอัดดีน มูคาร์ราม ชาฮ์ที่ 2 แห่งรัฐเกอดะฮ์
ตุนกู ราฮีมา
ตุนกู ดายัง
พระนามหลังสวรรคต
อัลมัรฮูม โกตาสตาร์ อัลเอาวัล
ราชวงศ์รัฐเกอดะฮ์
พระราชบิดาสุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์ แห่งรัฐเกอดะห์
พระราชมารดาวันนัง มัซ
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี

สุลต่านมูฮัมหมัด จีวา ไซนัล อาดิลีนที่ 2 เป็นสุลต่านองค์ที่ 19 แห่งรัฐเกอดะฮ์ พระองค์ก่อตั้งเมืองอลอร์สตาร์ พระองค์ครองราชย์ 68 ปี ยาวนานที่สุดในบรรดาสุลต่านมาเลเซีย นอกจากนี้พระองค์ยังซ่อมพระราชวังที่ถูกโจมตีโดยชาวบูกิส พระองค์เป็นบุตรของสุลต่านอับดุลเลาะห์ มุดซัม ชาห์