ข้ามไปเนื้อหา

สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ไฟล์:สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์.jpg
เกิด16 เมษายน พ.ศ. 2496 (71 ปี)
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาชีพอาจารย์
มีชื่อเสียงจากผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ[1]

รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2496 มีภูมิลำเนา ณ ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์-เคมี) (เกียรตินิยมเหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2517 ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติการศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2520 และระดับปริญญาเอก ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2538

การทำงาน[แก้]

ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2546 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2544

ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550[2] กระทั่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. รับสมัครสอบแกต-แพต 10-29 ส.ค.นี้
  2. กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน[ลิงก์เสีย]
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๘, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๐๔, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ถัดไป
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

(1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ (รักษาการ)