ข้ามไปเนื้อหา

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสาธารณะที่รัฐบาลจัดสร้างโดยมอบให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวาระพระชนมายุ 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยสร้างในเขตการศึกษาทั่วประเทศ เขตละ 1 สวน โดยเลือกจังหวัดที่มีสถานที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อม และค่อย ๆ ทะยอยสร้างตามที่ดินและทุนทรัพย์ที่ได้รับจากรัฐบาลและจากการบริจาค สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง 13 แห่ง ใช้เวลาทะยอยสร้างมากกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยเรียงลำดับตามเวลาที่สร้างแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดดังต่อไปนี้

 1. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2524)
 2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (พ.ศ. 2527)
 3. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2528)
 4. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2529)
 5. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2529)
 6. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร (พ.ศ. 2530)
 7. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร (พ.ศ. 2530)
 8. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย (พ.ศ. 2531)
 9. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (พ.ศ. 2531)
 10. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา (พ.ศ. 2532)
 11. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร (พ.ศ. 2532)
 12. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (พ.ศ. 2536)
 13. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี (พ.ศ. 2537)

ปัจจุบัน มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานก่อสร้างและระดมทุน ทั้งเป็นค่าก่อสร้างและเป็นกองทุนสำหรับการดูแลรักษา เป็นผู้ดูแลร่วมกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสวน