สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นตำแหน่งของพระอนุวงศ์ผู้ทรงดำรงสมณศักดิ์ในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สามารถหมายถึง

นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า อีก 3 พระองค์ อีกด้วย