สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า เป็นตำแหน่งของพระบรมวงศ์ผู้ทรงดำรงสมณศักดิ์ในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงเบญจปฎลเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 5 ชั้น) สามารถหมายถึง