สนธยา แสงเภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พันตำรวจเอก
สนธยา แสงเภา
สมาชิกวุฒิสภา [1]
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)

พันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา อดีตสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหาภาคเอกชน [2]

รองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน[แก้]

 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พรรคเพื่อแผ่นดินได้จัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 12 คน

ซึ่ง พันตำรวจเอก ดร.สนธยา แสงเภา ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน โดยนายประมวล เอมเปีย เป็นหัวหน้าพรรคฯ

การศึกษา[แก้]

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2540
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2544
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2556
 • หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ

การรับราชการตำรวจและงานที่เกี่ยวข้อง[แก้]

 • รองสารวัตร สารวัตร รองผู้กำกับการสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ทุกจังหวัด
 • รองผู้กำกับการวิทยาการจังหวัดนครสวรรค์ และรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร และรักษาการในตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าที่อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี
 • ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน พ.ศ. 2549)
 • ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นอนุกรรมาธิการ “ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม” ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2558- มีนาคม 2559
 • ที่ปรึกษาศูนย์ป้องกันปราบปรามเกี่ยวกบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560
 • อาจารย์บรรยายพิเศษประจำคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรพิเศษ กอส.) ตั้งแต่ หลักสูตรนายดาบตำรวจ 53 ปี เลื่อนไหล เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร และหลักสูตรนายสิบตำรวจ
 • ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางชัน ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งหน้าที่ด้านงานนิติบัญญัติ[แก้]

 • ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากสมาคมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายใน ครั้งแรก เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ครบวาระเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2554 (ส.ว.2551 ระยะเวลา 3ปี) ทำหน้าที่กรรมการสามัญประจำวุฒิสภา ดังนี้
  • คณะกรรมาธิการทหาร (3 ปี)
  • คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงานงบประมาณวุฒิสภา
 • ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากสมาคมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายใน ครั้งที่ 2 เมื่อ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 17 เมษายน 2560 (ส.ว.2554 ระยะเวลา 6 ปี) ทำหน้าที่กรรมการสามัญประจำวุฒิสภา 3 ปีแรก ระหว่าง พ.ศ. 2554-2557 ดังนี้
  • คณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ
  • คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงานงบประมาณวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]