สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติมาซิโดเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Makedonska Radio televizija
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติมาซิโดเนีย
ประเภทสถานีโทรทัศน์
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
ก่อตั้งค.ศ.1944 (วิทยุ)
ค.ศ.1964 (โทรทัศน์) สมัยนั้นยังเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมาซิโดเนีย
สำนักงานใหญ่มาซิโดเนียเหนือประเทศมาซิโดเนีย
ผลิตภัณฑ์โทรทัศน์
เว็บไซต์www.mrt.com.mk

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติมาซีโดเนีย (มาซีโดเนีย: Македонска радио телевизија, อักษรลาติน: Makedonska Radio televizija) (หรือ MRT) เป็นขององค์กรกระจายเสียงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 สมัชชาแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนีย มีตามกฎหมายที่กำหนดว่าด้วยเรื่องการผลิตและวิทยุกระจายเสียงและประเภทรายการโทรทัศน์ทั้งหมด ซึ่งมีความพึงพอใจกับข้อมูลสื่อสาธารณะ วัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในประเทศมาซิโดเนีย

องค์กร[แก้]

ในโครงสร้างองค์กรวิทยุและโทรทัศน์มาซีโดเนียมีดังต่อไปนี้ มาซีโดเนียวิทยุ มาซีโดเนียโทรทัศน์ เป็นทรัพย์สินของทางสถานี สำหรับการผลิตและการร่วมกันของ MRT โครงสร้างองค์กรร่วมมือกันทั้งภาคเศรษฐกิจและคณะกรรมการ เป็นที่ยอมรับ ไม่เพียงแต่ใช้เหตุผลตัดสิน และค่าใช้จ่าย แต่โดยส่วนมาก จะมีการแต่งตั้ง และ ความผสมผสาน เป็นที่สนใจรายการของประชาชน เริ่มต้นด้วย แผนกข่าว เรียบเรียงข่าว แผนกวัฒนธรรม แผนกภาษา และแผนกอื่นๆ

ประวัติ[แก้]

การทำงานของสถานีวิทยุมาซิโดเนียเริ่มออกอากาศวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.1944 ภายใต้ชื่อ Radio Skopje ออกอากาศครั้งแรกการถ่ายทอดสดการประชุม ASNOM ครั้งที่ 2 (รูปแบบใหม่เนื้อหาของรัฐนิติบัญญัติสูงสุด) เป็นวันเฉลิมฉลอง MRT

วันที่ 14 ธันวามคม ค.ศ.1964 ได้เปิดตัวสถานีโทรทัศน์มาซิโดเนีย (เดิมชื่อ Television Skopje) ในปี ค.ศ. 1993 สถานีวิทยุโทรทัศน์มาซิโดเนีย แยกมาจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ยูโกสลาฟ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1993 MRT เป็นที่ยอมรับให้เป็นสมาชิกกระจายเสียงของสหภาพยุโรป ผลการตั้งชื่อมีความขัดแย้งกันเนื่องมาจากคำว่า มาซิโดเนีย นั้นเป็นชื่อเมื่องของประเทศกรีซ MRT ยอมรับให้ใช้ชื่อย่อภายใต้ชื่อ MKRTV

กฎหมายว่าด้วยเรื่องการแพร่ภาพและกระจายเสียง (24 เมษายน ค.ศ. 1997) สถานีวิทยุโทรทัศน์มาซิโดเนียมี 2ส่วน คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงมาซิโดเนียและสถานีวิทยุโทรทัศน์มาซิโดเนีย ตามมาตราที่ 77 ของกฎหมายเรื่องการแพร่ภาพและกระจายเสียง ร้อยละ 60 เป็นภาษีขององค์การกระจายเสียง เป็นสมาชิกของสถานีวิทยุโทรทัศน์มาซิโดเนีย

ในอนาคต[แก้]

ในอนาคต สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติมาซิโดเนีย มอบให้กับรัฐบาลมาซิโดเนีย เมื่อไม่นานวันนี้ รัฐบาลมาซิโดเนียได้ได้ประกาศไว้ว่า MKRTV มีแนวโน้มที่จะล้มละลาย อันเนื่องมาจากสถานภาพทางการเงินขององค์การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือ เรื่องของหนี้ที่ตกค้าง ([1][ลิงก์เสีย])

ข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (รวมไปถึงการเช่าเวลาในแต่ละวัน) สิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009

สื่อวิทยุ[แก้]

สถานีวิทยุมาซิโดเนีย ในแต่ละวันจะมีช่องรายการวิทยุทั้งหมด 3 ช่องจะใช้เวลา 86.5 ชั่วโมงในการออกอากาศ และยังเป็นสถานีวิทยุผ่านดาวเทียม

ช่อง 1 รายการทางวิทยุจะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน

ช่อง 2 (วิทยุ 2) รายการทางวิทยุจะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เช่นเดียวกัน

สถานีวิทยุมาซิโดเนียได้ออกอากาศครั้งแรก เมื่อเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2004 รายการวิทยุจะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ได้คัดเลือกรายการจากวิทยุมาซิโดเนีย และเป็นรายการต้นฉบับ ทางวิทยุมาซิโดเนีย ระยะเวลาในการออกอากาศ 6 ชั่วโมง 30 นาที

รายการวิทยุมาซิโดเนีย จะออกอากาศด้วยภาษาประจำชาติและชนกลุ่มน้อยแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนียประกอบไปด้วย ภาษาอัลเบเนีย (เมื่อปี ค.ศ. 1948), ภาษาตุรกี(เมื่อปี ค.ศ. 1945), ภาษามาโรมาเนียน (เมื่อปี ค.ศ. 1991), โรมาเนีย (เมื่อปี ค.ศ. 1991), ภาษาเซอร์เบีย (เมื่อปี ค.ศ. 2003) และ ภาษาบอสเนีย (เมื่อปี ค.ศ. 2003) ในแต่ละวัน ในการออกอากาศรวมแล้ว 30 นาที รายการภาคภาษาบัลแกเรีย และภาษาเซอร์เบีย ออกอากาศทางวิทยุมาซิโดเนียรวมอยู่ด้วย

รายการที่ออกอากาศทางวิทยุมาซิโดเนียนั้นได้ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตด้วย

สื่อโทรทัศน์[แก้]

สถานีโทรทัศน์มาซิโดเนีย ในแต่ละวันจะมีช่องรายการโทรทัศน์ทั้ง 3 ช่องจะใช้เวลา 73 ชั่วโมง และได้ออกอากาศผ่านดาวเทียมด้วย

  • ช่อง1 (MTV-1) รายการบันเทิงที่ผลิตขึ้นเอง ออกอากาศ 24 ชั่วโมงต่อวัน
  • ช่อง2 (MTV-2) ช่องรายการโทรทัศน์ออกอากาศด้วยภาษาประจำชาติ และชนกลุ่มน้อยแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนีย เช่น ชาวอัลเบเนีย ชาวตุรกี รายการจาก ชาวโรมาเนีย ชาวเซอร์เบีย และ ชาวบอสเนีย
  • ช่อง 3 หรือ Sobraniski Kanal ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1991 สมั้ยนั้นทดลองการออกอากาศ แต่ปัจจุบันนี้เป็นการประชุมสภาแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาซิโดเนีย ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2000 และรายการต่างๆ จะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้มีการคัดเลือกรายการของ MRTและเป็นรายการต้นฉบับซึ่งจะออกอากาศเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ประเทศไทยสามารรับชมช่องรายการนี้ได้ผ่านทาง Telstar 10

ดูเพิ่ม[แก้]